8/04/18

Arjen ekotekoja: ekologinen sähkö + 10 keinoa vastuullisempaan sähkönkulutukseen

32 90

Kaupallinen yhteistyö: Asennemedia & Vattenfall

(sisältää kilpailun)

Muutin noin vuosi sitten omaan kotiini ja myönnän, etten edes muuton yhteydessä tullut kauheasti miettineeksi sähkösopimusasioita. Lähinnä halusin vain varmistaa, että uudenkin kodin pistokkeista tulee sähköä heti saman tien, kun saavun sinne tavaravuorineni. Jossain vaiheessa muuttokaaoksesta selvittyäni jäin kuitenkin miettimään, että mitenköhän paljon enemmän mahtaisi maksaa, jos vaihtaisin sähkösopimukseni tavallisesta ekologiseen… Selvisi, ettei kovinkaan paljon.

Itse asiassa ekologinen sähkösopimus maksaa vain noin 4-5 € kuussa enemmän. Ei mielestäni kovin paha hinta kestävämmästä ja ympäristöystävällisemmästä arvovalinnasta. Vaihdoin kotiini ekologisen sähkösopimuksen siltä seisomalta parilla klikkauksella ja ihmettelin, miksi en ollut tullut tehneeksi sitä jo aiemmin. Veikkaan, että aika moni muukin on minun laillani ollut siinä harhaluulossa, että ekologinen sähkösopimus on jotenkin ihan kamalan kallis.

Ekologiseen sähkösopimukseen vaihdettuani asia jäi kiinnostamaan. Mitä se ekosähkö käytännössä oikein tarkoittaa? Pistokkeesta tulee sopimuksen vaihdettuani sähköä entiseen tapaan, mutta mitä eroa ekologisessa sähkösopimuksessa sitten todella on tavalliseen sähkösopimukseen verrattuna? Haastattelin juttua varten Vattenfallin energia-asiantuntijaa Oskari Hiipakkaa ja kyselin häneltä monenlaisia kiperiä (ja ehkä tyhmiäkin) kysymyksiä sähköstä, ekologisesta sähköstä sekä energiantuotannon tulevaisuudesta Suomessa ja maailmalla. Itse opin asiantuntijan kanssa jutellessani paljon uutta, joten nyt nyt on siis luvassa mahtava paketti tiukkaa mutta mielenkiintoista asiaa helppoon muotoon pureksittuna.

Mitä ekologinen sähköntuotanto oikein on?

Oskari Hiipakka totesi yllätyksekseni, että itse asiassa tähän kysymykseen ei oikeastaan ole täysin yksiselitteistä ja oikeaa vastausta. Useimmiten ekologiseksi mielletään uusiutuvilla energianlähteillä tuotettu sähkö ja niitä ovat ensisijaisesti tuuli, aurinko ja vesi. Jos taas tarkastellaan sähköntuotantoa sen aiheuttamien päästöjen mukaan, saatetaan viitata myös kaikkeen sellaiseen energiantuotantoon, josta ei synny hiilidioksidipäästöjä. Ja tällöin, hieman yllättäen mukaan voidaan laskea myös ydinvoima. Yleensä ekologisella sähköllä tarkoitetaan kuitenkin nimenomaan uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua sähköä.

Jatkuvasti tutkitaan myös uusia tapoja tuottaa energiaa mahdollisimman ekologisesti. Yksi kiinnostavista uusista ja vielä tutkimuksen asteella olevista energianlähteistä on aaltoenergia.

Mitä eroa tavallisella sähköllä on ekologiseen sähköön ja millaisilla kaikilla eri tavoilla Suomessa tuotetaan sähköä?

Suomessa ns. tavallinen sähkö on sekoitus vähän kaikenlaisia eri energiantuotannon muotoja. Suomessa tuotetusta perussähköstä noin kolmasosa tulee ydinvoimasta, 22,5% sähköstä tuotetaan vesivoimalla, noin 17 % biomassalla (eli puuta, hakkuujätettä sekä sokereita ja tärkkelystä sisältäviä kasveja) ja niiden lisäksi 9,5% kivihiilellä, reilut 7% tuulivoimalla, noin 5% maakaasulla, noin 4% turpeella sekä noin 1,5% jätteitä polttamalla sekä 0,2% öljyllä.

Suomi ei kykene tällä hetkellä tuottamaan kaikkea tarvitsemaansa sähköä itse, joten osa sähköstämme tulee muualta. Suomessa tuotetaan 76,1% kaikesta täällä käytetystä sähköstä ja itse asiassa Suomessa tuotetusta sähköstä jo 47% on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä ja hiilidioksidivapaita energianlähteistämme on 80% (luvut vuodelta 2017). Siinä mielessä Suomessa ovat asiat ilmaston näkökulmasta energiantuotannon saralla jo aika hyvin. Vattenfall on ottanut tavoitteekseen päästä Pohjoismaissa täysin ympäristöneutraaliin energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä.

Millä tavalla sähköntuotanto kuormittaa ympäristöä?

Haitallisimpia ympäristölle ovat fossiiliset polttoaineet, sillä niillä tuotetusta sähköstä syntyy paljon hiilidioksidipäästöjä, jotka puolestaan vauhdittavat ilmastonmuutosta. Käytännössä päästöjä syntyy aina, jos raaka-ainetta joudutaan energiaa tuottaakseen polttamaan. Ja jotta ilmastonmuutosta saataisiin hillittyä, pitäisi sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjä saada merkittävästi pienennettyä. Pohjoismaissa kuitenkin fossiilisia polttoaineita käytetään hyvin vähän. Esimerkiksi Norjassa energiasta lähes 100% tuotetaan vesivoimalla ja siellä olosuhteet vesivoiman käytölle luonnon ja ilmaston puolesta ovatkin poikkeuksellisen ihanteelliset.

Toisaalta myöskään kaikkien uusiutuvien energianlähteiden hyödyntäminen sähkötuontannossa ei ole täysin ongelmatonta luonnon ja ympäristön näkökulmasta. Esimerkiksi vesivoiman hyödyntäminen haittaa luonnonvaraisten vaelluskalojen kulkureittejä ja häiritsee vesistöjen omaa ekosysteemiä. Lisäksi vesivoiman käyttö aiheuttaa tekoaltaiden ja vesistöjen rehevöitymisen myötä metaanipäästöjä, jotka ovat myös ilmastolle ongelmallisia.

Vattenfallin nettisivuilla on kerrottu kaikkien yleisimpien energiantuotantomuotojen plussista ja miinuksista, joten sieltä voi lukea lisää, jos aihe kiinnostaa enemmän. Lisää tietoa aurinkovoiman, vesivoiman, tuulivoiman ja ydinvoiman hyvistä ja huonoista puolista löydät siis näiden linkkien kautta. Täysin ongelmatonta energiantuotannon muotoa ei siis oikeastaan ole, mutta aurinkoenergian ympäristöhaitat lienevät kaikkein vähäisimmät. Jos haluaa tukea nimenomaan aurinkoenergian käyttöä, niin Vattenfallilta löytyy myös Täysaurinko-sähkösopimus.

Olisiko koko maailman realistista ja mahdollista siirtyä ekologisempaan sähköntuotantoon?

Olosuhteet, luonnonvarat että kulutuksen määrä ovat eri puolilla maailmaa hyvin erilaisia. Jos mietitään esimerkiksi Pohjoismaita, niin täällä esimerkiksi vesivoiman käyttö on helppoa, sillä meillä on täällä neljä vuodenaikaa, paljon vesistöjä, korkeuseroja ja sateita.

Jos mietitään puolestaan vaikkapa teollisuuden mahtimaata Kiinaa, niin siellä käytetään energiantuotannossa aika paljon hiiltä. Hiipakan valistunut arvio on, että Kiinakin pystyisi varmasti osittain siirtymään ekologisempiin energianlähteisiin, mutta toisaalta teollisuus kuluttaa siellä niin valtavasti energiaa, ettei ekologisesti tuotettu sähkö välttämättä riittäisi sen tarpeisiin. Aurinkoenergiaa puolestaan voitaisiin hyödyntää enemmänkin monissa lämpimissä maissa, mutta aurinkoenergian talteenotossa ja säilömisessä teknologia on verrattain kallista moneen muuhun energiantuotannon muotoon verrattuna.

Ekologinen sähkösopimus – mitä se tarkoittaa?

Käytännössähän pistokkeesta tulee ihan samaa sähköä, oli sinulla sitten ekologinen sähkösopimus tai ei. Eli mitä se ekologinen sähkösopimus käytännössä oikein tarkoittaa? Kun solmit ekologisen sähkösopimuksen, Vattenfall pitää huolen, että esimerkiksi vesivoimaa tuotetaan vähintään asiakkaan kulutusta vastaava osuus. Valitsemalla ekologisen sähkösopimuksen voi siis varmistaa, että omilla sähkömaksuilla tuetaan juuri uusiutuvan energian tuottajia. Sähköyhtiö maksaa siis ekologisen energian tuottajille alkuperäsertifikaatista, joka takaa sen, että sähkö on tuotettu ekologisilla energianlähteillä ja tästä syystä ekologiset energiasopimukset ovat myös hieman kalliimpia kuin tavalliset.

Sähköä on toki tuotettu vedestä jo ennen kuin sitä myytiin ekologisena sähkönä, mutta valitsemalla erityisesti ekologista energiantuotantoa tukevan sopimuksen, sinulla on mahdollisuus tehdä arvovalinta, jolla on myös poliittista painoarvoa. Myös energiantuotannossa toimii jossain määrin kysynnän ja tarjonnan laki: mitä enemmän ihmiset haluavat ekologisia sähkösopimuksia, sitä enemmän uusiutuvia energianlähteitä tuetaan. Ja jos esimerkiksi tuulivoimaa tuetaan, niin sitä todennäköisemmin sitä voidaan myös tuottaa enemmän. Vaikka pistokkeesta siis käytännössä tulee ihan samaa sähköä kaikille, ostamalla alkuperätodennettua aurinko-, tuuli- ja/tai -vesisähköä voi edistää ja tukea entistä ympäristöystävällisemmän ja hiilineutraalin energian tuotantoa.

Ostamalla alkuperätodennettua sähköä (kuten aurinko-, tuuli- tai vesisähköä) voi edistää uusien, hiilineutraalien voimaloiden rakentamista. Tuotot ohjataan Energiaviraston valvoman alkuperäsertifikaattijärjestelmän kautta kyseisen sähkön tuottajille. Alkuperätodennettu sähkö syrjäyttää markkinoilta fossiilisia polttoaineita, joten valinnalla voi edistää puhtaan energian lisärakentamista globaalisti ja hidastaa ilmastonmuutosta.

Lisäksi Suomen Luonnonsuojeluliitto on luonut energiantuotannolle EKOenergia-nimisen ympäristömerkin ja tämän saadakseen energiatuottajan on täytettävä vielä enemmän ympäristön huomioon ottavia kriteerejä. Jokaisesta ekoenergiana myydystä megawattitunnista energiayhtiö maksaa Suomen Luonnonsuojeluliitolle, joka ohjaa varat sitten erilaisiin uusiutuvaan energiaan liittyviin hankkeisiin sekä täällä kotimaassa että hyväntekeväisyysprojekteihin ulkomailla. Kaikilla uusiutuvan energian tuottajilla ei välttämättä siis ole tätä EKOenergia-ympäristömerkkiä, mutta jos nimenomaan ekoenergiasopimus kiinnostaa, niin Vattenfallin täystuulisopimus on sellainen.

Voisiko Suomi realistisesti tulla toimeen ilman ydinvoimaa?

Moni on huolissaan ydinvoimasta ja se on monella tapaa energiantuotannon kuuma peruna: se on tehokas ja ilmastoystävällinen tapa tuottaa energiaa, mutta maailmalla tapahtuneet ydinvoimalaonnettomuudet pelottavat. Akuutisti haitallisimpia ympäristölle ovat tällä hetkellä kuitenkin fossiiliset polttoaineet, joiden hiilidioksidipäästöt vauhdittavat ilmastonmuutosta. Oskari Hiipakan mukaan ennen ydinvoimasta luopumista on priorisoitu fossiilisista polttoaineista kuten hiilestä luopumista, jotta energiantuotannon hiilidioksidipäästöt saataisiin minimoitua ja ilmastonmuutosta sitä kautta hillittyä.

Hiipakka kertoo, että tällä hetkellä käydään paljon keskustelua siitä, miten energia-ala tulee muuttumaan. Yksi realistinen tulevaisuudenvisio on se, että jatkossa kuluttajat tulevat osallistumaan itsekin aktiivisemmin energiamarkkinoille ja ovat jatkossa entistä omavaraisempia energiantuotannon saralla. Jo nykyään yhä useampi tuottaa oman sähkönsä esimerkiksi aurinkopaneeleilla ja kun akkuteknologia jatkuvasti kehittyy, tulevaisuudessa tuota kerättyä energiaa pystytään myös varastoimaan paremmin. Tällä hetkellä akkuteknologian kustannukset ovat niin korkeita, että taloudellisesti omavarainen energiantuotanto ei ole järin kannattavaa, mutta tulevaisuudessa energiantuotanto tulee varmasti olemaan yhä hajautetumpaa ja omavaraisempaa ja sekä kuluttajilla että yrityksillä tulee olemaan siinä aktiivisempi rooli. ”Ala menee tällä hetkellä hurjaa vauhtia eteenpäin ja jo viimeisten 5 vuoden aikana kehitys on ollut huimaa. Tällä hetkellä energiantuotannosta käydään myös paljon julkista keskustelua ja käynnissä on mielenkiintoisia pilottihankkeita”, Hiipakka kertoo.

Miten energiaa voi arjessa kuluttaa vastuullisemmin?

Vaikka ekologisen sähkön suosiminen on ympäristön näkökulmasta tosi hyvä juttu, niin oikeastaan tärkein ekoteko on kuitenkin miettiä, miten energiaa voisi kuluttaa entistä vastuullisemmin. Vattenfallin nettisivuilta löytyy hyviä vinkkejä arkisiin keinoihin säästää energiaa, mutta kokosin tähän vielä joitakin asioita, mihin kannattaa kotona ja arjessa kiinnittää huomiota. Monet näistä ovat ihan peruskauraa, mutta koskaan ei tee pahaa vähän muistutella itseään näistä arjen pienistä ympäristöteoista:

♥ Sammuta valot aina, kun poistut huoneesta. Kannattaa tietenkin hyödyntää luonnonvaloa aina silloin, kun sitä on saatavilla. Avaa verhot ja anna auringon tehdä tehtävänsä. Sitä voi myös miettiä, tarvitseeko kaikkien valojen olla päällä aina yhtä aikaa – tunnelmavalaistus kunniaan. Vaihda myös kaikki lamppusi energiansäästölamppuihin ja led-valoihin.

♥ Jo yhden asteen verran kodin lämpötilaa alentamalla säästät energiaa peräti 5%. Myös yön ajaksi lämpötilaa voi säätää yleensä normaalia pienemmälle: moni nukkuu paremmin viileässä ja samalla tulee säästettyä energiaa. Kun olet matkoilla ja koti on tyhjillään, voi kodin lämpötilaa reissun ajaksi laskea reilustikin. Ja kun tuuletat talvella, tee se nopeasti ristivedolla, sillä lämmönhukasta syntyy valtavasti hiilidioksidipäästöjä. Tarkista myös, että ikkunoiden eristeet ovat kunnossa, sillä jatkuva veto aiheuttaa jatkuvaa lämmönhukkaa.

♥ Pese vain täysiä koneellisia pyykkiä ja tiskiä, sillä suuren osan kodin energiasta vie veden lämmitys. Ylipäänsä kannattaa välttää vaatteiden turhaa pyykkäämistä. Mieti, onko vaate todella niin likainen, että se täytyy pestä vai voisiko pelkkä tuuletus riittää? Matalammassa lämpötilassa pesu säästää myös energiaa eli jos pesuohje sallii, pese vaatteet 30-40 asteessa. Kannattaa myös miettiä, tarvitseeko kuivausrumpua. Kuivausrumpu on nopea ja näppärä, mutta kuluttaa energian lisäksi myös vaatteita.

♥ Älä juoksuta vettä turhaan. Vesihanan ei tarvitse olla päällä koko hampaidenpesun ajan, tiskejä ei kannata pestä juoksevan veden alla eikä suihkun tarvitse aina paahtaa täysillä. Sen voi jopa sammuttaa vaahdotuksen ajaksi kokonaan. Lyhyempikin suihku riittää: säästät melkein 100 litraa lämmintä vettä, jos olet suihkussa vain pari minuuttia 10 minuutin sijaan.

♥ Keittiön arkisissa askareissa on monia helppoja tapoja säästää energiaa. Kun haluat kupillisen teetä, keitä vettä vain sen verran kuin tarvitset. Vedenkeitin on energiatehokkaampi tapa keittää vesi kuin kattila. Jäähdytä ruoka aika hyvin, ennen kuin laitat sen jääkaappiin tai pakastimeen. Muista myös säännöllisesti sulattaa pakastin – sen avulla voit säästää jopa 30% energiaa. Myös suurempien ruoka-annosten valmistaminen kerrallaan ja uudelleenlämmittäminen mikrossa säästää energiaa, sillä mikro kuluttaa huomattavasti uunia ja hellaa vähemmän sähköä.

♥ Sammuta tietokoneen, telkkarin, radion ja muiden sähkölaitteiden virta katkaisimesta, kun et käytä niitä, sillä laitteiden valmiustilassa pitäminen kuluttaa paljon energiaa. Pöytätietokone saattaa olla kodin suurin energiasyöppö, jos se on päivät auki tai valmiustilassa. Irrota, myös kännykän laturi seinästä heti, kun puhelin on latautunut.

♥ Kannattaa miettiä myös ruoan hiilijalanjälkeä. Lihantuotanto kuluttaa valtavasti energiaa ja aiheuttaa suuria hiilidioksidipäästöjä. Vaikka et luopuisi lihasta kokonaan, riittäisikö esimerkiksi yksi liharuokapäivä viikossa? Myös kasvisten ja hedelmien hiilijalanjäljessä on eroa. Suosi kotimaassa avomaalla kasvatettuja kasviksia ja juureksia kuten porkkanaa, perunaa, sipulia ja kaalia, joilla on pieni hiilijalanjälki. Itse poimitut marjat ja sienet ovat myös esimerkiksi ulkomaisia hedelmiä ekologisempi vaihtoehto. Peruna on riisiä ekologisempi vaihtoehto, sekä kuljetuksen että tuotannon näkökulmasta. Myös juuston valmistus on varsin energiaa vievää, sillä yhteen juustokiloon tarvitaan peräti 10 litraa maitoa. Ylipäänsä hanki vain sen verran ruokaa kuin tarvitset. Yksi parhaista keinoista säästää energiaa on miettiä ruoka-ainesten käyttö niin tarkkaan, ettei ruokaa mene pilalle.

♥ Suosi julkisia kulkuneuvoja, pyöräilyä ja kävelyä yksityisautoilun sijaan. Käytä omaa autoa vain pidemmillä matkoilla ja vältä ruuhka-aikoja sekä tyhjäkäyntiä. Kannattaa myös miettiä, pystyisikö samalla ajomatkalla hoitamaan useamman asian ja kyyditsemään muitakin. Voisiko ruokaostokset hankkia ison marketin sijaan lähikaupasta? Suuri osa autoilun hiilijalanjäljestä syntyy kodin ja kaupan välisistä automatkoista.

♥ Suomalaiset rakastavat saunoa, mutta sähkösaunan lämmittäminen vie paljon energiaa. Mieti, riittäisikö kerta viikossa tai leudommat löylyt. Ei kannata myöskään antaa saunan odottaa lämpimänä eli älä kytke saunaa lämpiämään liian aikaisin.

♥ Huolehdi siitä, että kodin sähkölaitteet ja kodinkoneet ovat kunnossa ja huollettuja. Uudemmat laitteet yleensä on lähtökohtaisesti valmistettu energiatehokkaammiksi. Vanhat tai vialliset kodinkoneet saattavat syödä energiaa moninkertaisen määrän uusiin nähden.

+ ♥ Kaikkein suurin hiilijalanjälki syntyy useimmilla matkustamisesta. Vältä turhaa lentomatkailua ja kun lennät kauas, viivy siellä pidempään. Yksi lentomatka Thaimaahan vastaa vuoden yksityisautoilusta aiheutuvia päästöjä. Voisitko lomailla jossakin lähempänä? Mieti myös, pystyisikö lyhyempiä ja lähemmäs suuntautuvia matkoja taittamaan junalla, autolla tai laivalla. Lentomatkojen päästöistä voi myös maksaa vapaaehtoista kompensaatiota.

Mietteitä omasta energiankulutuksesta

Monet pienet arkiset kikat ovatkin minulla jo käytössä, mutta aina voisi vielä parantaa. Esimerkiksi kodin lämpötilaa voisi entisestään hieman laskea, mutta myönnän alituiseen palelevalle vilukissalle se on talvikuukausina vaikeaa, kun ei sentään toppatakki päällä haluaisi kotonaan joutua kököttämään. Villahousut, villasukat ja muut lämmikkeet kun ovat jo käytössä. Myös ruokahävikin määrää voisi vähentää ihan vain paremmalla suunnittelulla ja säännöllisemmällä ruokalurytmillä, joskin yhden hengen taloudessa, jossa kokataan vain harvoin, hävikkiä tulee muutenkin kovin vähän. Silti siitä pienestäkin määrästä tunnen aina kovasti syyllisyyttä. Suihkujen suhteen olen jo nyt varsin ripeä, vaikka tuntuukin, että hygienia vaatii päivittäisen peseytymisen. En kuitenkaan lotraa pitkiä aikoja suihkussa, vaan yleensä peseytyminen on hoidettu muutamassa minuutissa. Sähkölaitteiden valmiustilan suhteen olisi ainakin vielä varaa tsempata ja pakastimenkin voisi sulattaa säännöllisemmin.

Kaikki tällaiset pienetkin teot ovat tärkeitä – kuten sanottua, pienistä puroista muodostuu suuri joki. Siitä huolimatta omassa elämässäni ylivoimaisesti suurin hiilijalanjälki syntyy nimenomaan lentomatkailusta eli siinä on sellainen asia, mitä joudun todella harkitsemaan jatkuvasti entistä enemmän. Vaikka alkuvuodelle on mahtunut useampi reissu, kokonaisuudessaan esimerkiksi työmatkojen määrää olen karsinut aivan valtavasti verrattuna vielä parin vuoden takaiseen ja jatkuvasti mietin, mitkä matkat ovat työni kannalta välttämättömiä tai millä tavoin, miten pitkäksi aikaa ja millaisiin kohteisiin valitsen matkustaa. Omia vapaa-ajan matkojakin mahtuu joukkoon, mutta suurin osa tekemistäni lentomatkoista liittyy silti työhön tavalla tai toisella.

Pyrin usein hoitamaan useita asioita samalla matkalla, yhdistämään työreissuun vähän vapaa-ajan aktiviteettejakin sekä viipymään paikan päällä mieluiten pidempään, jos se vain on mahdollista, jotta ei tulisi tehtyä sellaisia ihan lyhyitä pyrähdyksiä lentäen edes töiden takia. Lentomatkailun vähentäminen on minulle ehdottomasti näistä yllä mainituista kohdista vaikeinta, vaikka samanaikaisesti se on myös yksittäisistä teoista kaikkein tärkein ja vaikuttavin. Nyt kuitenkin olisi tarkoitus ainakin seuraavat kuukaudet olla ihan koto-Suomessa eikä loppuvuodellekaan ole vielä isompia matkoja tiedossa. Lentämisen hiilijalanjälki on ehdottomasti sellainen asia, mitä mietin nykyisin todella paljon, vaikka työni edellyttääkin matkustamista ja into nähdä maailmaa on suuri. Yksi hankalimpia asioita lentomatkailun vähentämisen näkökulmasta ovat muualla maailmalla asuvat rakkaat ja tärkeät ihmiset. Vaikka yhteyttä pystyy pitämään viestitse ja puhelimitse, ei se silti ole sama juttu kuin tavata heitä kasvotusten.

Osallistu kilpailuun

Olisi kiinnostavaa kuulla, tuliko jutussa jotakin ihan uutta tietoa tai vinkkejä energia-asioihin liittyen? Kuinka monella teistä on jo nyt ekologinen sähkösopimus? Ja jos ei vielä ole, oletko harkinnut sellaisen hankkimista? Vattenfallin unelma ja tavoite on olla täysin fossiilivapaa vuoteen 2030 mennessä ja siihen tavoitteeseen päästään vain ekologisia ja uusiutuvia energianlähteitä suosimalla. Millaisia ympäristöunelmia sinulla on?

Vattenfall halusi ilahduttaa Pupulandian lukijoita kilpailulla, jossa on mahdollisuus voittaa Gauharin tyylikäs notice board –sisustuselementti, jota on saatavilla sekä mustana että valkoisena. Voit osallistua kilpailuun kommentoimalla tähän postaukseen ja vastaamalla yllä esitettyihin kysymyksiin. Muutkin pohdinnat energiankulutuksesta ja ekologisesta sähköstä ovat lämpimästi tervetulleita! Kilpailu on voimassa 14.4.2018 asti ja muista liittää kommenttisi yhteyteen toimiva sähköpostiosoite.

PS. Jos ekologiseen energiaan liittyvät asiat kiinnostavat, niin löydät muuten Vattenfallin myös Facebookista ja Instagramista!

Photos: Jenni Rotonen & Viena K. 

Tags: , , ,

Categorised in: Elämä, Koti

32 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 • laulau

  Tässä ei varsinaisesti ollut mitään uutta, sillä vuosi takaperin selvittelin sähköasioita. Itseasiassa silloin sain ihan tavallisen sähkön hintaan ekosähkösopimuksen, kun oli jokin tarjouskamppis menossa. Toivon, että ko. valinnalla on edes pieni vaikutus. :)

  Elän jo nyt kohtuullisen ekologisesti, mutta toivoisin muovikeräystä omaa kotiani lähemmäs, sillä en omista autoa ja omalla kotipaikkakunnallani pisteitä on vasta muutama ja nekin omasta kodistani n. kahden kilometrin päässä. Sen verran laiska olen, etten jaksa muoveja sinne viedä ja oman pienen kodin vuoksi ei ole mahdollista, että keräisin muoveja viikkotolkulla johonkin tiettyyn kaappiin. Ehkä kesälomalla sitten lenkkeilen muovit paikoilleen..!

 • Takku

  Hyvä postaus. Oli mukavaa huomata, että monilta osin käytän jo sähköä säästeliäästi. Tosin esimerkiksi laitteiden valmiustilassa olemisessa ja puhelimen latureiden irti nyppäämisessä on vielä parannettavaa. Taidan hankkia sellaisia napilla varustettuja jakorasioita, niin tämäkin helpottuu.

  Ekologisuus on minusta aina kiinnostava aihe. Erityisen hyödyllisenä koen juuri tällaiset kirjoitukset, joissa helppolukuisesti kerrotaan asioiden taustoista ja annetaan käytännön vinkkejä.

 • Milla

  Kiinnostava kirjoitus! Muuttaessani ensimmäiseen omaan kotiin viime kesänä intoilin eniten muun muassa juuri siitä, että pystyisin arjessani ottamaan myös ympäristön paremmin huomioon. Koska uusia sähkölaitteita oli hankittava, valitsin niin energiatehokkaita koneita kuin budjetti vain salli, ja sähkösopimuksen suhteen päädyin juuri tuohon Vattenfallin ekosetrifioituun täystuulisähköön. Lisäksi iloitsen siitä, että taloyhtiössäni pystyy lajittelemaan niin hyvin ja kodinpuhdistuksessa käytän ympäristöystävällisiä pesuaineita. Pidän valot ja tietokoneen päällä vain silloin, kun niitä oikeasti tarvitsen. Ruokahävikkiä minullakaan ei synny käytännössä lainkaan, mutta sen sijaan suihkuttelussa ja kodin lämpötilassa parannettavaa on, koska olen myös itse tällainen vilukissa. Täällä vanhassa talossa huoneiston lämpötilan säätäminen omatoimisesti on tosin aika haastavaa, koska patteri reagoi nupin kääntäjän toiveisiin varsin maltillisesti… Muitakin valintoja ympäristön puolesta toki teen, esimerkiksi olen vegaani ja suosin luomua ja kotimaista, en hyppää bussiin yhden pysäkinvälin takia enkä ole ajokorttia hankkinutkaan. Aina voisi kuitenkin tehdä enemmän, ja itselläni valintoja rajoittaa usein erityisesti opiskelijatalouden tiukkuus.

  Oli tosi kivaa lukea sähköasioista enemmän, koska vaikka nyt suuri osa jutun sisällöstä oli jo tuttua, vielä vuosi sitten en ymmärtänyt sähköntuotannosta ja sähkösopimuksista juuri mitään. Nytkin uutta tuli paljon: vähän hassua on ehkä myöntää, että en oikeastaan edes tiennyt, että käytännössä ekosähkön ostaminen tarkoittaa tiettyjen tuotantomuotojen tukemista eikä sitä, että omaan kotiin tulisi eri sähköä kuin mahdollisesti naapuriin. Tämä teksti taisi siis tosiaan tulla tarpeeseen. :)

 • Anneli Kaikkonen

  Nyt todella harkitsen siirtymistä ekologisempaan sähköön. Kaikki kierrätykset ja muut ovat jo käytössä. Myös veden tuhlaaminen tarkassa seurannassa. Suosin suomalaisia tuotteita. En siis osta yli tarpeen. Vaatteet ovatkin juuri se haasteellinen juttu, sillä aina, kun pesee fleeceä, spandexia yms.niin niistä irtoaa muovia vesistöön, josta kalat väkisinkin joutuvat kärsimään ja sitten me syömme niitä kaloja ja sairastumme. Siis pois turha pyykinpesu, usein tuulettaminen riittää ja aina täydet koneelliset. Kaikki nuo olivat tuttuja juttuja, joita noudatan arjessa. Ekosähkö tulee tämän myötä esiin, sillä olen jo Vattenfallin asiakas.

 • Marjo

  Riisin tilalla kannattaa käyttää ohraa! Todella maukas, lähellä tuotettua ja sopii moneen juttuun, myös puuroksi. Harmillisen moni on unohtanut ohran :/ Toki keliaatikoille ei sovi, mutta jos ei tarvitse gluteenia vältellä ni oiva tuote. Chiansiementen tilalla käyttää pellavansiemenrouhetta, jos mahdollista. Sekin on suomalaista,hyvä rasvanlähde ja esim sitoo samalla tavalla kuin chiansiemen.
  Kun on ostoksilla kannattaa miettiä myös millaisissa pakkauksissa ostaa tuotteita. Esim. ei kannata ostaa montaa pikkujogurttia muovipikareissa, jos voi ja tulee käytettyä ni kannattaa valita isompi kartonkisessa oleva jogurtti. Pakaste vihannespussien sijaan pystyisitkö suurimmaksi osaksi suosimaan tuore kasviksia?
  Itse pyrin käymään kaupassa kerralla tekemässä isot ostokset autolla töiden jälkeen kerran viikossa ja pienemmät kävellen koirien kanssa. Tässä muutama mikä tuli mieleen :)

 • VV

  Kiitos tästä postauksesta, on tosi tärkeää että blogeissa puhutaan nykyään enemmän ympäristöystävällisestä kuluttamisesta ja pohditaan omaakin käytöstä kriittisesti. Arvostan sitä paljon! Kaikki muu ekoilu onkin jo melko trendikästä, mutta lentämisen vähentäminen tosiaan sotii nykyistä vallallaolevaa ajatusmaailmaa ja vapaudenkaipuuta vastaan. Itselläni on aivan samoja ajatuksia siis, mutta olen myös huomannut että ajatus kesästä Suomessa tai talviloma Lapissa onkin itseasiassa tosi ihana ajatus. Olen myös iloinen että tähän postaukseen oli tehty taustatyöt melko hyvin ja nostettu esiin myös vesivoiman isot negatiiviset vaikutukset. Ja toki vaikka Norja pyöriikin vesivoimalla ja pitkälti päästöttömästi, on se rikastunut nimenomaan myymällä öljyn ja saasteet muualle… Teen itse töitä energiamurroksen parissa kehitysmaissa, ja Hiipakan näkemykset alan muutoksesta voin allekirjoittaa. Uusia juttuja ei juuri ollut, itselläni on ollut tuulisähkösopimus noin 5 vuotta.

  Listaukseen voisi vielä lisätä muovinkierrätyksen, vaatteiden ja muun kulutustavaran harkinnanvaraisen ostamisen (puuvillalla on valtava vesijalanjälki ja halpaa lumppuvaatetta joudutaan polttamaan käyttämättömänä koska sitä tuotetaan liikaa), maitotuotteiden karsimisen (juusto olikin mainittu), ja kemikaalittomanja luonnollisen kosmetiikan ilman mikromuoveja.

  Toivon ennen kaikkea että voisimme rakentaa maailman jossa hankintoja ja kulutusta ajatellaan laajemmin, eikä vain omista lyhytnäköisistä tarpeista käsin. Normien, kulutuskulttuurin ja tarpeiden on siis muututtava. Kulutamme jo nyt luonnonvaroja nopeammin kuin ne ehtivät uusiutua, ja moni kehittyvä talous kokee oikeudekseen päästä samaan. Tärkeintä olisi että ihmiset oivaltaisivat että asioiden täytyy muuttua nyt, eikä vasta joskus sitten tulevaisuudessa.

 • annaka

  Tuli uusia juttuja vaikkakin meillä on tuulisähkösopimus jo olemassa :) Huomasimme muuttaessa ettei siinä juuri ole hintaeroa ”normaalisähköön” verrattuna. Kun nyt on uusi muutto lähellä, ovat tällaiset sähköasiat taas enemmän mielessä. Jutusta oli siis paljon apua :)
  Tämänhetkisessä kerrostalossamme joutuu valitettavasti tuulettamaan kesät talvet, kun pyyntöämme huoneiston lämpötilan laskemiseen ei oikein kuunnella… Samoin suihkussa käynnissä olisi itselläni vähän parantamisen varaa.
  Muiden kommentteja lukiessa herää yksi unelma kyllä siihen, että kierrätyspisteitä tuotaisiin lähemmäs kaikkia ja pisteitä lisättäisiin. Itse saamme onneksi nauttia hyvistä kierrätysmahdollisuuksista, mutta olisi kiva saada nämä mahdollisuudet muidenkin saataville :)

 • Thomakis

  Itselläni on kilpailijan 100% vesisähköliittymä. Saman kilpailijan ydinvoimalaa olen ollut huoltamassakin, joten sikäli tuo uusiutuvuus tuli ihan pyytämättä hinnaston pohjalta valiten. Sanoisinkin, että vastuullista on tuottaa energia itse. Omien voimaloiden alasajaminen ja korvaaminen tuontisähköllä silmät kiinni aneita ,,jollekin,, maksellen on valitettavasti tätä päivää Euroopassa. Siitä hyvä esimerkki on tuo Ruotsin uusi lentovero ja mainitsemasi vapaaehtoiset kompensaatiot. Idea lienee vähentää päästöjä, ei ostaa ylemmyydentuntoa :) :think:

 • SeSilja

  Todella mielenkiintoinen postaus! Tein itse asiassa juuri ennen kuin päädyin lukemaan tätä tilauksen muuton takia uudesta tuulivoimasähkösopimuksesta, josta olin pyytänyt tarjouksen vaihdavirtaa-sivuston kautta. Postauksessa uutta oli se, että jo näinkin pian ollaan siirtymässä selvästi enemmän paikalliseen ja omavaraiseen sähköntuotantoon. Luulin, että se on vielä tosi marginaalinen juttu. Toivottavasti vastaavia ekologisempaa elämäntyyliä käsitteleviä postauksia tulee näkymään blogissasi myös jatkossa. :)

 • Sannna

  Hyvä tieto oli tuo, että mitä se ekologinen sähkösopimus käytännössä tarkoittaa – samaa sähköä kun sieltä pisrorasiasta kuitenkin tulee. Sen sijaan hieman kyseenalaistan näitä samoja sähkösäästövinkkejä, joita aina jaetaan. Kännykän laturin pitäminen pistorasiassa koko ajan kuluttaa vuodessa 0,25 kWh eli aivan mitättömän vähän. Siis alle euron koko vuonna. Kaipaisin siis lisää konkretiaa ja suhteellisuudentajua vinkkeihin, että miten paljon mikäkin oma valinta säästää sähköä. Tämä näin yleisenä huomiona sähkön säästämisestä puhuttaessa.

  Itse olen myös herkkä palelemaan ja inhoan sitä, ja sen takia meillä onkin 24-25 astetta lämmintä kotona. Myönnän, että välillä tulee myös oltua suihkussa turhan pitkään. Ainahan sitä voisi siis petrata. Jos ottaisin itse uuden sähkösopimuksen, luultavasti päätyisin ekologiseen vaihtoehtoon. Sen sijaan meillä kuuluu sähkö vuokraan, joten en tiedä, millainen sähkösopimus vuokranantajallamme on.

  • Ellen

   Yksi oikea energiaa säästävä valinta on asunnon koko sekä asumismuoto ja siihen liittyvä energiantuotanto. Lämpötila on myös iso tekijä.

 • Nina

  Hyvä muistutus siitä, että pienetkin teot vaikuttavat! Minulla on jo ekologinen sähkösopimus ja tulee olemaan jatkossakin

 • Mirca Seppänen

  Olen harkinnut siirtymistä ekosähköön. Itse kierrätän,säästän vettä,sähköä..

 • Halina

  Omia arjen energiasäästöjä on:

  – suihku 3pv välein (pienemmät hygieniapesut riittäävät päivittäin hyvin ja meillä poikaystävän kanssa atooppinen iho, joka ei tykkää liiasta suihkuttelusta).
  – sauna 1xvk. Kaverit saunovat meillä myös.
  – anoimme vuokranantajalta uuden jääkaapin ja lieden vanhojen energiasyöppöjen tilalle. Ostimme itse energiatehokkaan tvn, astian-ja pyykinpesukoneen.
  – täydet tiski/pyykinpesukoneet ( pesen lakanat/pyyhkeet 2vk välein ja vaatteet n. 3vk välein).
  – valot vain iltaisin ja jos niitä tarvitsee (energian säästölamput).
  – ”raakaruokailu” eli jos syö paljon ruokaa mitä ei tarvitse lämmittää niin säästäähän siinä energiaa :D keitän myös puurot aina vedenkeittimen vedellä (tattarihiutaleet suurustuvat hyvin).teemme myös uaein isomman ”viikkoruuan” kerralla.

  Omat parannettavat kohdat olisivat:

  -jatkojohdon hankkiminen ja elektroniikan kytkeninen siihen (ollaan asuttu vasta 5vk)
  – tvn sulkeminen. Se on meillä lähes aina auki ”taustameluna”/joku katsoo koko ajan jotain. Voisi kokeilla radiota välillä.
  – laturit seinässä
  – ruokahövikki
  – lajittelu, joka on keittiön ujainisruman seuraukaena ollut haastavaa. Projektina järjestää kunnon lajitteluayateemi keittiöön.

 • Päivi Seuri

  Tähän saakka on aina ostettu halvinta sähköä. Pitänee alkaa kiinnittää huomiota myös sähkön valmistamisprosessiin. Myös yhtiöiden omistajat on hyvä ottaa selville, jos haluaa kannattaa koyimaista

 • Venla Ruoppila

  Kiinnostava postaus! Sain itse juuri muuttaessa vesisähkösopimuksen alennuskampanjan ansiosta muita vaihtoehtoja halvempaan hintaan, mikä oli iloinen yllätys. Muovin kierrättämisessä on itselläni vielä parantamisen varaa, kun toistaiseksi keräyspisteitä on ollut huonosti lähistöllä.
  Viime aikoina on muuten ollut selvästi havaittavissa keskustelun lisääntyminen lentomatkoja koskien. Lentämisen vähentäminen on itsellenikin kaikista suurin haaste, vaikken lentomatkoja teekään kuin 2-3 vuodessa. Matkailu ja uusiin maihin tutustuminen on yksi suurimmista intohimoistani, joten siitä luopuminen on vaikeaa. Lomat ovat myös niin lyhyitä, että pidemmille matkoille ei useinkaan ole mahdollista lähteä, eikä lyhyestä lomasta tee mieli käyttää montaa päivää junassa istumiseen. Tosi hyvä, että näistä asioista on kuitenkin alettu puhua, jotta joutuu kriittisesti tarkastelemaan omaakin toimintaansa.

 • Jaana

  Minulla on ollut jo vuosia käytössä jonkinlainen ekosähkö, aiemmin oli pelkällä tuulivoimalla tuotettua ja nyt taitaa olla ihan yleisesti uusiutuvilla tuotettua energiaa. Sähköyhtiön ja energiamuodon valinta on ihan konkreettinen ympäristöteko, eikä se tosiaan maksa juuri sen enempää kuin muutkaan vaihtoehdot.

 • Jelena

  Olen lukenut paljon energiajutuista juurikin sähkölaskun pienentämiseksi ja kuullut myös tästä ekologisesta sähkösopimuksesta, jota minulla ei vielä ainakaan ole.Millaisia ympäristöunelmia sinulla on? Harkitsen asiaa! :) Ympäristö ja luonto on minulle tärkeitä. Tärkeää on että sähköä riittää ihan kaikille tasapuolisesti kohtuuhintaan.

 • Annuli4578854367

  Mä olen aina ollut energiaa ja luontoa säästävä. Loistava juttu.

 • Mari Pokela

  Olipas hyvä postaus. Innostavalla tavalla kirjoitettu. Kiitos. Täytyypä tähän oikein tutustua. Ehkä vaihdetaan mekin tuohon. Hyvää kevättä. Mukana kisassa.

 • Emma

  Tul ilmi asioita, joita ei ole tullut muuttaessa mietittyä, kun on vaan ottanut halvimman sähkösopimuksen.
  Ei ole ekologista sähkösopimusta, mutta haaveissa on.
  Toivoisin kierrättäväni enemmän, kun nyt ei ole roskakaapissa tilaa, eikä itsellä intoa, lajitella muovia erikseen, vaikka siihen keräysastia pihalta löytyisikin. Ehkä vielä joku päivä!

 • Lauravanilja

  Olen valikoinut ekosähkön jo reilun viiden vuoden ajan, yhtä opiskelija-asuntoa lukuunottamatta kun sähkö sisältyi vuokraan. Hintaero ei tosiaan ole suuren suuri :)

 • Marita

  Oli mielenkiintoinen postaus ja itse voisin hyvin ottaa ekosähkösopimuksen, hintaero on mitätön. Oma pahin pahe on lentäminen..

 • Terhi J.

  Uutta tietoa tuli ekologisestä sähkösopimuksesta ja sitä vois harkita.

 • Minttu

  Tein ensimmäisen oman sähkösopimukseni viime vuonna, kun muutin kerrostalosta puutaloon. Valitsin vesivoiman ja yllätyin itsekin ettei se ollut normisopimusta paljoakaan kalliimpi. Arjen pienet säästötoimet on käytössä, mutta lentomatkailu tuottaa suurta ahdistusta. Ehkäpä jatkossa keskityn enemmän kotimaanmatkailuun.

 • emmmie

  Postaus antoi ajattelemisen aihetta ja muistutusta omien pienien ja suurempienkin merkityksestä. Ekologista sähkösopparia ei vielä löydy, sillä tunnustan sortuneeni ajatteluuntapaan, että käyttöni on niin vähäistä, että ei sillä ole merkitystä. Nyt otan asian hoidettavaksi ja muutan myös omaa ajteattelua tässä asiassa. Jossain asioissa tuhlaan sähköä, sillä telkkari on usein auki vain taustahälynä ja laturit ovat pistorasiassa kiinni, vaikka en lataisikaan. Saatanpa joskus nukahtaakin valot päällä ja telkkari auki ja herään vasta aamulla :( Äidin luona ollessa sauna lämpenee joka toinen ilta. Vedenkäytössä kuitenkin olen säästäväinen ja käytän paljon julkisia liikennevälineitä. Ehkä olen silleen keskimäärin ok energiatyyppi :)

 • Heidi

  Olipa kattava juttu! Kiitos! Olen jo V-fallin asiakas ;)

Related posts