19/01/20

Tärkeä tehtävä kummina

4 42

 KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: SUOMEN WORLD VISION & ASENNEMEDIA

Yksi elämäni liikuttavimmista hetkistä oli ehdottomasti viime viikolla, kun sain postia Keniasta: minusta oli tullut kummi jollekulle maailman toisella puolen. Avasin kirjekuoren jännittyneenä, sillä sen myötä saisin tietää, kenen kummiksi olin saanut kunnian päästä. Ja kunnialta se toden totta on tuntunut, sillä tällä kertaa kummilapsi sai itse valita, kenet tahtoisi kummikseen. Olen siis valtavan otettu, että hän on valinnut kummikseen juuri minut. Ja voin ylpeänä kertoa, että minulla on nyt suloinen 10-vuotias kenialainen kummipoika, joka pitää jalkapallosta ja kuurupiilon leikkimisestä. Hänen lempivärinsä on sininen, hän haaveilee lääkärin ammatista ja on syntynyt samana päivänä kuin pikkuveljeni.

Kummitoimintaa on ollut olemassa jo kauan, mutta pidän ihan valtavan paljon Suomen World Visionin uudesta näkökulmasta: annetaan lasten valita itse. Perinteisesti kummi on saanut valita kummilapsensa tai vaihtoehtoisesti järjestö on yhdistänyt sopivat kummi-lapsi-parit – yhtä kaikki, aikuiset ovat aina tehneet valinnat lasten puolesta. Sydämeni on särkyä sen tiedon edessä, että jotkut lapset ovat joutuneet odottamaan vuosia, että joku valitsisi heidät kummilapsekseen. Siksi on aivan mahtavaa, että asetelma on ensimmäistä kertaa pyöräytetty toisin päin. Monella näistä lapsista ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kovinkaan moneen asiaan elämässään, joten tuntuu tärkeältä, että he pääsevät ihan itse valitsemaan, kuka tuntuisi sopivalta kummilta juuri heille. Ja tuohan se aivan erityisen fiiliksen myös tähän kummin rooliin: tunnen oloni vieläkin sitoutuneemmaksi tähän kunniakkaaseen tehtävään, kun tiedän, että juuri minut on ajatuksella valittu monien joukosta.

Aivan erityisen hienolta tuntuu myös se,  että olen muutaman viikon päästä lähdössä Suomen World Visionin kanssa matkalle tutustumaan heidän toimintaansa paikan päälle Keniaan ja pääsen tällä reissulla myös tapaamaan oman kummipoikani. Oman kummilapsen tapaaminen on mahdollista ihan kaikille kummeille – kerron siitä vähän myöhemmin edempänä. Mutta olen todella innoissani tästä tulevasta matkasta ja odotan suurella mielenkiinnolla, että pääsen näkemään ihan käytännön tasolla, millä tavalla pääsen kummina olemaan avuksi kummilapseni kotikylässä. Suomen World Vision kompensoi kaikki järjestön nimissä tehtävät lentomatkat.

Vaikka roolini “kummitätinä” on vasta alkumetreillään, olen innoissani siitä, että pääsen tukemaan kummipoikaani hänen tulevalla matkallaan koulupojasta aikuiseksi. Tämä henkilökohtainen kummin rooli tuo asian ihan eri tavalla lähelle ja sydämen tehtäväksi. Jo näin lyhyen mutta tunteikkaan kummiuden jälkeen uskallan suositella lämmöllä kummiksi ryhtymistä, jos kaipaat merkityksellistä tapaa tehdä maailmasta oikeudenmukaisempaa ja jonkun pienen ihmisen elämästä piirun verran helpompaa.

MITÄ KUMMINA TOIMIMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

Kummina sitoudun kuukausittaiseen kummimaksuun (minimisumma 30€), joka ohjataan kummilapsen koko yhteisöä tukevaan kehitysyhteistyöhankkeeseen. Sen kautta pystytään saamaan aikaan pysyvämpiä rakenteellisia muutoksia ja auttamaan kaikkia alueen lapsia: lapset saavat lahjoitusvarojen ansiosta mahdollisuuden koulunkäyntiin, terveydenhuoltoon ja riittävään ravintoon. Käytännössä yhden kummin tuesta hyötyy keskimäärin 4 muutakin alueen lasta oman kummilapsen lisäksi. Kummiksi voi ryhtyä myös vaikkapa koko perheen voimin, yhdessä ystävän kanssa, kaveriporukalla, koululuokan voimin tai yrityksenä.

Suomen World Visionilla on pitkäjänteisiä kehitysyhteistyöhankkeita ympäri maailman ja kummiohjelmaan mukaan pääsevät lapset valitaan aina kunkin yhteisön köyhimmistä perheistä. Usein lapset ovat aloittelemassa juuri kouluaan tai muuten erityistä tukea tarvitsevia. Kummilapsen valinnassa on myös tärkeää, että perhe sitoutuu tukemaan lapsen koulunkäyntiä, eikä lapsi joudu keskeyttämään kouluaan mennäkseen töihin.

Vaikka lahjoitusvaroin tuetaan koko yhteisöä, kummilapset ovat muihin alueen lapsiin nähden siinä mielessä erityisessä asemassa, että Suomen World Vision seuraa heitä ja heidän perheidensä tilannetta säännöllisesti muun muassa vierailemalla lapsen luona 3 kuukauden välein. Vierailujen tarkoitus on varmistaa, että lapsi käy koulua, hänen terveydentilansa on hyvä ja hän saa tarvittavat rokotukset. Koko yhteisön hyväksi suunnatun kuukausimaksun lisäksi omaa kummilasta ja tämän perhettä voi halutessaan tukea myös erillisellä lahjoituksella, joka menee suoraan heidän auttamiseensa.

Käytännön avun lisäksi sillä voi olla valtava merkitys kummilapselle tietää, että hänellä on erityinen, ihan oma ystävä kaukana Suomessa. Kummin tuki ja yhteydenpito kertovat lapselle, että hän on tärkeä, joku ajattelee häntä ja hänelle toivotaan hyvää. Sitä ei näin Suomessa välttämättä tule ajatelleeksi, mutta jo pelkästään se voi olla lapselle ihan uusi ja hyvinkin merkittävä kokemus, sillä hän saattaa elää kulttuurissa, jossa ei ole päässyt kokemaan tällaista aikaisemmin.

Kummimaksuilla rahoitetaan pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä, joka puuttuu köyhyyden syihin ja mahdollistaa pysyvän muutoksen. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä kenttätyöhön palkatun paikallisen henkilökunnan kanssa, kumppanimaan omien asiantuntijoiden sekä kunkin alueen asukkaiden kanssa ja päätökset autettavista sektoreista ja kohteista tehdään aina paikallisesti. Parhaat ja kestävät tulokset syntyvät nimenomaan työskentelemällä ja suunnittelemalla hankkeet yhdessä yhteisöjen kanssa alusta alkaen. Kummien avulla uusi sukupolvi saa merkittävästi paremman ponnahduslaudan elämään: terveen lapsuuden ja koulutuksen sekä voimaa asioiden muuttamiseen. Näin asukkaat osaavat parantaa omaa hyvinvointiaan senkin jälkeen, kun Suomen World Visionin työ alueella loppuu.

Suomen World Visionin tuella edistetään muun muassa lasten terveyttä, ravitsemusta, koulunkäyntiä sekä muita lasten oikeuksia kouluttamalla vanhempia, opettajia ja paikallisia johtajia uusien elinkeinojen löytämiseksi, tarvittavan terveydenhoidon varmistamiseksi ja kouluopetuksen laadun parantamiseksi. Ihmisiä autetaan ja ohjataan tunnistamaan omat oikeutensa ja ajamaan niitä yhdessä, ja perheiden toimeentuloa tuetaan koulutuksella ja pienlainoilla. Auttamisen muotoja on monia ja kunkin yhteisön kohdalla mietitään aina kokonaisuutta. Muutoksen voima on paikallisissa ihmisissä ja Suomen World Visionin tehtävänä on kuulla ja kunnioittaa kumppanimaan sekä yhteisöjen ihmisten omia näkemyksiä ja asiantuntijuutta.

HYVÄNTEKEVÄISYYSTYÖ KRITIIKIN KOHTEENA?

Kaikenlaiseen hyväntekeväisyystyöhön liittyy paljon erilaisia myyttejä ja harhauskomuksia ja olen myös huomannut, että erilaiset hyväntekeväisyyteen liittyvät yhteistyöt ja projektit keräävät paljon kritiikkiä osakseen. Siksi kokosin tähän muutamia sellaisia yleisiä väärinkäsityksiä, joita ihmisillä saattaa järjestötoiminnasta ja hyväntekeväisyydestä olla.

Päätyykö raha oikeasti sinne, minne luvataan ja missä siitä on oikeasti apua?

Moni pelkää, että lahjoitusvarat valuvat järjestön rattaisiin tai paikallisen byrokratian hampaisiin ja määränpäähän autettavien hyväksi päätyy lopulta vain murto-osa. Suomen World Vision toimii Ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestönä ja on äärimmäisen tarkka varojensa käytöstä ja sitä valvotaan myös järjestön ulkopuolelta. Lisäksi itsenäisenä osana maailman suurinta kummilapsijärjestöä toimiva Suomen World Vision on Vastuullinen lahjoittaminen VaLa ry:n perustajajäsen. World Vision auttaa kaikkia uskontoon tai etniseen taustaan katsomatta vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja nuoria Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa ja Suomen World Visionin avun piirissä on noin 500 000 ihmistä.

Keskimäärin 75% lahjoitusvaroista päätyy suoraan avunsaajille ja 25% kuluu mm. hallinnollisiin kuluihin, henkilökunnan palkkoihin, uusien lahjoittajien hankkimiseen ja työstä tiedottamiseen. Tarkemmin eriteltynä varainhankinnasta syntyy kuluja 15,7%, viestinnästä 2,6% ja hallinnosta 6,5%. Suomen World Vision on voittoa tavoittelematon yhdistys, joten kaikki kasvun myötä saadut varat ohjataan avustuskohteisiin tai investoidaan seuraavien vuosien avustusbudjetin kasvattamiseen. Järjestön kautta pystytään varmistamaan se, että lahjoitusvarat päätyvät myös ketjun loppupäässä oikeaan osoitteeseen ja paikallinen kenttähenkilökunta johtaa projekteja sekä valvoo varojen käyttöä, jotta ne eivät katoa esimerkiksi paikallisten poliitikkojen tai heimopäälliköiden taskuihin.

Joskus saattaa tuntua, että apu menisi paremmin perille ilman välikäsiä suoraan paikalliselle orpokodille tai lomareissulla kohdatulle lapselle lahjoittamalla. Näin voi ollakin ja yhden lapsen tai kohteen tukeminen köyhässä yhteisössä tuo tilanteeseen välitöntä apua, mutta ei välttämättä auta ratkaisemaan pitkän tähtäimen ongelmia. Yhden lapsen koulumaksujen maksaminen auttaa kyllä häntä pääsemään kouluun, mutta jos opetuksen taso on niin heikkoa, ettei hän pääse jatko-opintoihin tai vanhemmat päättävätkin, että lasta tarvitaan kotona vedenkantoapuna tai ansiotyössä, jää apu puolitiehen. Ongelmavyyhtiin yleensä parhaita ja tehokkaimpia ratkaisu on parantaa vanhempien toimeentuloa, jolloin koulumaksuihin on varaa, lisäkouluttaa opettajia ja kunnostaa kouluja, puhtaan veden järjestäminen yhteisöön sekä kertoa koulutuksen tärkeydestä. Nämä toimet tuovat pitkäaikaisia ja pysyviä tuloksia ja muutoksia kaikkien alueen lasten hyväksi, ja juuri tätä työtä kummina on mahdollista tukea.

Kummit saavat kerran vuodessa vuosiraportin, joka sisältää uuden kuvan ja tervehdyksen kummilapselta sekä tietoa viime aikoina tehdystä työstä kohteessa. Kummit voivat myös itse vierailla kummilapsensa luona omatoimimatkalla tai Suomen World Visionin järjestämällä opintomatkalla – sitä kautta on mahdollista todentaa omin silmin avun perillemeno.

Myös bloggaajat ja vaikuttajat saavat toisinaan kritiikkiä yhteistöistään hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa. Moni pohtii, onko eettisesti tai moraalisesti oikein tehdä kaupallista yhteistyötä hyväntekeväisyysjärjestön kanssa. Järjestöillä on harvoin suuria markkinointibudjetteja, koska tietenkin suurin osa varoista halutaan käyttää nimenomaan auttamistyöhön. Esimerkiksi vaikuttajayhteistöiden kautta järjestöt pystyvät kuitenkin kustannustehokkaalla tavalla tavoittamaan paljon ihmisiä, jotka kenties pohtivat, miten voisivat auttaa tai meneekö apu todella perille. Yhteistöiden avulla pystytään hyvin viestimään järjestön tekemästä työstä ja sen tuloksista. Olen itse tosiaan lähdössä parin viikon päästä tutustumaan Suomen World Visionin työhön ihan paikan päällä Keniassa, ja tarkoituksena on tietenkin kummipoikani tapaamisen lisäksi kertoa Suomen World Visionin työstä entistä konkreettisemmin myös eteenpäin.

Teen itse toisinaan hyväntekeväisyyteen liittyviä yhteistöitä myös pro bono -hengessä, mutta mikäli kyseessä on kaupallinen yhteistyö, hinnoittelen hyväntekeväisyyteen liittyvät kampanjat aina normaalia edullisemmin. On hyvä muistaa, että jokainen ansaitsee työstään korvauksen ja myös järjestöille työskentelevien kuuluu saada työstään palkkaa. Olen myös kaikkien niiden järjestöjen toiminnassa, joiden kanssa teen yhteistyötä, mukana kummina, lahjoittajana tai tukijana.

Kuka tahansa osaa tehdä kehitysyhteistyötä – mihin järjestöä tarvitaan?

Joskus näkee kritisoitavan sitä, että Suomesta käsin järjestetään apua toiselle puolen maapalloa. Mihin järjestöä edes tarvitaan tässä välissä? Kehitysyhteistyö saattaa vaikuttaa ulkopuolisen silmissä helpolta: kerätään vain iso potti rahaa, annetaan se eteenpäin esimerkiksi koulujen ja klinikoiden rakentamiseen, minkä jälkeen nautiskellaan hienoista tuloksista. Totuus on usein kuitenkin vähän toisenlainen. Hienosta koulurakennuksesta ei ole hyötyä, jos kylään ei saada opettajia esimerkiksi puhtaan juomaveden puutteen takia, jos vanhemmat arvostavat työntekoa koulunkäyntiä enemmän tai jos lapset joutuvat keskittymään nälän loitolla pitämiseen oppimisen sijaan. Usein suurin työ tehdään ihan muiden asioiden parissa kuin konkreettisia infrastruktuureja rakentamalla ja tärkeimmäksi työksi nousee vanhojen uskomusten ja pinttyneiden toimintamallien muuttaminen.

Yksi tärkeimmistä ja vaikeimmista tehtävistä on opettaa ihmisille heidän omista oikeuksistaan ja sitä kautta auttaa heitä vaatimaan näitä oikeuksia myös valtiolta. Haasteet autettavissa kohteissa ovat monimutkaisia ja vaativat yhteistyötä moneen eri suuntaan sekä paikallisen kielen, kulttuurin ja politiikan tuntemusta sekä osaamista projektijohtamisesta. Laaja-alaiset muutosohjelmat ovat yleensä pitkiä (10-15 vuotta) ja sinä aikana suomalainen hankkeen vetäjä saattaa joutua perehtymään esimerkiksi vedenpumppaamossa käytettävään teknologiaan tai yrittäjyyden rakenteellisiin esteisiin hyvinkin yksityiskohtaisella tasolla. Niinpä kehitysyhteistyötä tekevät siihen koulutuksen saaneet ammattilaiset.

Ketä pitäisi auttaa ensin ja kenellä on mahdollisuus auttaa?

Monesti kuulee sanottavan, että pitäisi auttaa täällä Suomessa vaikeassa asemassa olevia, ennen kuin lähdetään viemään apua muualle. Itse en näe, että nämä kaksi asiaa sulkevat toisiaan pois, vaan auttaa voi sekä lähellä että kaukana. Jokaisella on vapaus valita oma tapansa auttaa sekä se järjestö, toimija tai auttamisen tapa, joka tuntuu itsestä hyvältä, luontevalta ja mahdolliselta. Omaa apuaan voi rahallisen tuen lisäksi tarjota myös osaamisensa tai aikansa muodossa – kaikki apu on arvokasta.

Myös Suomessa tehtävä hyväntekeväisyystyö esimerkiksi köyhien ja syrjäytymisvaarassa olevien puolesta on erittäin tärkeää ja moni järjestö keskittyy nimenomaan kotimaassa tarjottavaan apuun. Suomen World Vision puolestaan pyrkii auttamaan globaalilla tasolla ja puuttumaan esimerkiksi urbanisoitumisen ja pakolaisaaltojen juurisyihin. Ongelmat ovat eri puolilla maailmaa hyvin erilaisia kuin täällä kotimaassa ja usein kehittyvien maiden ihmisillä on huutava pula sellaisistakin asioista, joita täällä meillä pidetään itsestäänselvyytenä. Varsin pienilläkin rahallisilla panostuksilla saadaan usein aikaiseksi todella merkittäviä tuloksia. Niiden myötä yhä useampi lapsi kasvaa koulutetuksi ja hyvinvoivaksi aikuiseksi, joka saa lapsia myöhemmin ja vähemmän, ja jonka lapset ovat terveempiä.

White savior -ilmiö

Olen myös omien hyväntekeväisyyteen liittyvien yhteistöideni yhteydessä törmännyt white savior -termiin. Sillä viitataan valkoiseen ihmiseen, joka työskentelee auttaakseen ei-valkoisia ihmisiä, mutta pyrkii lopulta hyötymään toiminnastaan lähinnä itse (joko hyvän auttamisesta saatavan hyvän olon ja/tai maineen kautta) ja saattaa samanaikaisesti tukea toisaalla rakenteita, joista ongelmat autettavassa maassa ovat alun alkujaankin lähtöisin (ja mahdollisesti juuri valkoisten aikaansaamia). Asia on hankala ja oman toimintansa motiiveja on hyvä pohtia samoin kuin sitä, miten esimerkiksi puhuu ihmisistä, joita toiminnalla pyritään tukemaan ja auttamaan. Mutta olisiko parempi sitten jättää kokonaan tekemättä, vaikka esimerkiksi juuri kummitoiminnan avulla todistetusti pystytään antamaan valtavan monille lapsille mahdollisuus koulunkäyntiin ja turvatumpaan tulevaisuuteen? Mielestäni ei. Tottakai useimmat saavat muiden auttamisesta  myös itse hyvän mielen ja parhaimmillaan tuo hyvän olon tunne kannustaa tekemään vieläkin enemmän hyviä tekoja.

Tiedostan itse, että olen monin tavoin etuoikeutettu ja valtavan onnekkaassa asemassa moneen muuhun nähden, ja koen tärkeäksi laittaa sitä hyvää kiertämään ja tehdä hyviä tekoja muille omien mahdollisuuksieni puitteissa. Joskus ne teot ovat vain arkista huomaavaisuutta kanssaihmisille ja joskus konkreettisempia tekoja, mutta minulle ne ovat myös tärkeää työtä tekevien järjestöjen tukemista.

Koen hyväntekeväisyydestä julkisesti puhumisen hieman hankalaksi, sillä siitä saattaa helposti syntyä mielikuva vain oman sädekehän tarkoitushakuisesta kiillottamisesta tai hyvän omatunnon ostamisesta. Toisaalta olen myös törmännyt oletuksiin, että hyväntekeväisyyttä ei todennäköisesti tehdä, jos siitä ei puhuta ääneen. Haluaisin itse kuitenkin normalisoida ajatusta auttamisesta: jokainen voi pienillä teoilla kantaa kortensa kekoon ja toivoisin, että tästä kaikesta voisi myös puhua avoimesti glorifioimatta ja vastaavasti myös syyllistämättä ketään. Itse toivon, että oma avoimuuteni mukanaolostani erilaisten järjestöjen toiminnassa innostaa ja kannustaa myös muita lähtemään mukaan. Uskon, että hyvät teot synnyttävät hyviä tekoja.

Mitä tulee Suomen World Visionin toimintaan, niin järjestön tavoitteena on nimenomaan voimauttaa ihmisiä ja auttaa heitä ottamaan oma elämä haltuunsa, jotta heillä olisi mahdollisuuksia puuttua oma-aloitteisesti köyhyyden syihin, vaatia omia oikeuksiaan ja huolehtia lasten hyvinvoinnista sekä jatkaa itsenäisesti oman kotiseutunsa kehittämistä avustustyön päättyessä alueella. Toisin sanoen toiminnalla pyritään aktivoimaan ja varustamaan paikallisia ihmisiä muuttamaan asioita itse.

Tarinat ja kuvat ovat Suomen World Visionin toiminnasta kertoessa tärkeässä roolissa, sillä suurin osa tukijoista ei voi seurata kenttätyötä paikan päällä, mutta tarinoiden kautta kehitystyön onnistumisista sekä avun tarpeesta pystytään kertomaan ulkopuolelle. Kaikki järjestön viestinnässä käytetyt tarinat ovat tosia, ja niiden kautta halutaan näyttää todellinen avuntarve todellisuutta kaunistelematta tai vastaavasti dramatisoimatta. Suomen World Vision kuitenkin näkee tärkeimpänä tavoitteenaan kuitenkin suojella avustuskohteittensa lapsia ja aikuisia, joten kaikkia heidän oikeuksiaan pyritään huomioimaan ja suojaamaan kaikissa toimissa ja päätöksissä. Se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että järjestön viestinnässä hyödynsaajina olevia lapsia ja aikuisia kuvataan arvokkaasti eikä esimerkiksi koskaan avuttomina uhreina. Heiltä myös pyydetään aina suostumus kuva- ja tekstimateriaalien käyttöön ja heille selitetään niiden käyttötarkoitus. Lasten ollessa kyseessä suostumus pyydetään lapsen lisäksi myös hänen vanhemmaltaan tai huoltajaltaan. Ihmisillä on täysi oikeus kieltäytyä omasta tai lasten valokuvauksesta, eikä heidän saamansa apu ole siitä riippuvaista.

*

Toivon, että tämä postaus vastasi moniin mietteisiin ja kysymyksiin, joita teillä saattoi kummi- ja järjestötoiminnasta sekä hyväntekeväisyystyöstä olla. Ja jos jokin vielä askarruttaa mieltä, niin kommenttiboksi on avoinna ajatuksille ja kysymyksille. Tietenkin toivon ensisijaisesti, että moni teistä innostui jutun myötä myös kummitoiminnasta. Se on hyvin pieni vaiva, jolla muutetaan monen lapsen elämää. Olisi kiinnostavaa myös kuulla, onko jollakulla jo entuudestaan kummilapsi tai oletteko harkinneet kummiksi ryhtymistä? Lue lisää kummitoiminnasta Suomen World Visionin nettisivuilta.

Photos: Jenni Rotonen / Pupulandia

Related posts

27/12/19

Luottokosmetiikkaa apteekista: 5 lempituotetta ACOlta (+ kisa)

170 22

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: ACO

Herkän ja vaativan ihon kanssa useamman vuosikymmenen tässä jo eläneenä olen lukuisia kertoja puhunut siitä, ettei todellakaan ole ihan yksi ja sama, millaisia tuotteita kasvoillensa uskaltaa laittaa. Olen jo vuosia luottanut ihonhoidossa huolellisesti tutkittuun apteekkikosmetiikkaan sekä herkän ihon luonnonkosmetiikkaan. Sekä apteekkikosmetiikan että luonnonkosmetiikan puolelta löytyy niin suosikkeja kuin tuotteita, jotka eivät herkälle ja atooppiselle hipiälleni sovellu, joten arvostan suunnattomasti niitä hyviksi havaittuja merkkejä ja -tuotteita, joihin voin luottaa. Ruotsalainen apteekkikosmetiikkasarja ACO on yksi niistä, joiden joukosta löytyy monta lempparia – uusimmat hiljattain lanseeratusta ja erityisesti herkälle iholle kehitellystä Sensitive Balance -sarjasta.

ACOn juuret ulottuvat vuoteen 1939 asti, jolloin brändi tuotiin markkinoille Ruotsin apteekkien omana tuotemerkkinä. Tänä vuonna 80 vuotta täyttänyt ACO on alusta asti halunnut tarjota korkealaatuisia ihonhoitotuotteita kaiken ikäisille, kaikille ihotyypeille ja kaikkina vuodenaikoina – pohjoiset ilmasto-olosuhteet ja sen haasteet ihonhoidolle huomioiden. Siinä sivussa firma on halunnut lisätä ihon terveyteen liittyvää tietoisuutta ja osaamista sekä kehittää ihonhoitoa määrätietoisesti eteenpäin. Arvostan suuresti sitä, että tuotteet ovat lempeitä paitsi iholleni, ne ovat sitä myös luonnolle. Tässä jutussa valotan vähän ACOn filosofiaa ja toimintaa niin tuotekehittelyn kuin ympäristöasioidenkin suhteen sekä jaan muutaman vinkin omista tuotesuosikeistani.

ACOn laboratorio sijaitsee Tukholman kupeessa Kistassa (missä olen itse asiassa itsekin päässyt vierailemaan jokunen vuosi sitten) ja ammattitaitoa toimivien koostumusten ja tehokkaiden ainesosien täydelliseen harmoniaan on tosiaan ehditty hioa jo 80 vuoden ajan. Herkän ihon omistaja arvostaa ACOn slogania “huolellisesti valittu, huolellisesti karsittu”. Etenkin perioraalidermatiitin kanssa kamppailleena täytyy olla todella tarkka siitä, millaisia tuotteita iholla uskaltaa käyttää ja paras kuulemani neuvo tähän asti on ollut minimoida iholle levitettävien ainesosien määrä: mitä pienempi, sen parempi. Siksi arvostan sitä, että tuotteisiin valitut ja niistä pois jätetyt ainesosat on tutkittu ja harkittu tarkkaan – jokaisella purkkiin päätyneellä ainesosalla on siis jokin tietty, tarkoin määritelty tarkoitus ja sen pitää täyttää vaativat laatustandardit. Kaikki tarpeeton puolestaan on karsittu pois eikä näistä tuotteista löydy turhia lisäaineita. Tärkeä osa ACOn filosofiaa on avoimuus esimerkiksi tuotekehittelyyn liittyvistä tutkimustuloksista ja tästä syystä yritys julkaiseekin tutkimusraporttejaan säännöllisesti ja varmistaa huolellisen tutkimustyön kautta, että tuotteisiin valitut raaka-aineet ja ainesosat ovat turvallisia sekä ihmiselle että ympäristölle.

Paitsi tuotteiden sisällössä, ACO huomioi ympäristöä myös pakkausmateriaaleissaan ja pyrkii jatkuvasti vähentämään globaalia jalanjälkeään. Käytännössä se tarkoittaa energiankulutuksen, vedenkulutuksen ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä sekä tarkoin mietittyä jätehuoltoa ja kierrätystä. ACO pyrkii tuotannossaan valmiin tuotteen, pakkausmateriaalin ja tuotantoprosessin täydelliseen jäljitettävyyteen ja käytettäviä pakkauksia arvioidaan ja kehitetään kestävyysnäkökulmasta jatkuvasti. Tiesitkö esimerkiksi, että useita ACOn vartalotuotteita myydään täyttöpakkauksissa eli tyhjän pullon voi täyttää uudelleen? Muovin vähentäminen ja kestävämpien materiaalien käyttö, pakkaushävikin vähentäminen sekä kuljetuksiin liittyvä optimointi ovat myös osa ACOn toimintastrategiaa.

Kosmetiikkatuotteissa pakkausten pitää tietenkin aina ensisijaisesti varmistaa tuotteen säilyvyys ja olla käytännöllisiä sen annosteluun, mutta ACO panostaa myös pakkaustensa kierrätettävyyteen ja ohjeistaa kierrättämisessä pakkausmerkinnöin. Useimmat tyhjät ACO-pullot ja -korkit voi kierrättää muovinkeräyksessä ja vaikka esimerkiksi pumppupulloissa saattaa olla pieniä metalliosia, metallin määrä on niin pieni, että pakkauksen saa kierrättää muovina. Tätä en esimerkiksi itse tiennyt!

Lasipakkaukset voi kierrättää lasinkeräyksessä ja metallipullot metallinkeräyksessä, mutta huomaathan laittaa niiden muoviset korkit ja pumpunpäät muovinkeräykseen. Aerosolipakkauksia kierrätettäessä on tärkeää tyhjentää pullo ihan loppuun asti ennen sen kierrättämistä eli paina pumppua niin kauan, että pullosta ei enää kuulu pihinää. Pakkausmateriaalien pahvit ja paperiset tuoteselosteet luonnollisesti kuuluvat kartonkikeräykseen ja paperinkeräykseen. Nämä kierrätysohjeet ovat ACOn vinkkaamia, mutta lisää yleisiä kierrätysohjeita löydät aiemmin tekemästäni postauksesta.

Olen tehnyt ACOn kanssa yhteistyötä jo kauan, joten myös tuotevalikoima on ehtinyt vuosien varrella tulla tutuksi ja joukosta on löytynyt paljon omia suosikkeja ja luottotuotteita. Kokosin tähän juttuun muutamia lemppareitani, joita suosittelen mielelläni myös muille, joten etenkin te muut herkän, atooppisen, kuivan ja/tai satunnaisista epäpuhtauksista kärsivän ihon omistajat, napatkaahan vinkit talteen!

Kasvoille:

ACO SENSITIVE BALANCE EYE CREAM

ACO Sensitive Balance Eye Cream -silmänympärysvoide syväkosteuttaa, rauhoittaa ja tasapainottaa silmänympärysihoa sekä sopii hyvin myös meikin alle. Silmänympärysihoni on hyvin kuiva ja usein tuntuu, että edes erillinen silmänympärysvoide ei riitä kunnolla kosteuttamaan sitä, mutta tämän voiteen jäljiltä myös silmänympärysiho tuntuu todella hyvin kosteutetulta ja voide imeytyy nopeasti sekä jättää jälkeensä todella miellyttävän tunnun.

ACO RESCUE MIST

Ajattelin aiemmin erilaisten kasvosuihkeiden olevan yhtä humpuukia, mutta sitten tulin testanneeksi ja jäinkin koukkuun. Kaikille ihotyypeille soveltuva ACO Rescue Mist -suihke kosteuttaa ja rauhoittaa ihoa sekä jättää iholle raikkaan tunteen. Suihke sisältää C-vitamiinia ja sitä voi käyttää myös meikin päälle kosteuttamaan ja raikastamaan ihoa.

Vartalolle:

ACO CARING SHOWER OIL

Yksi ehdottomista lemppareistani on ACO Caring Shower Oil, joka on todellinen suihkuhetkien ylellisyystuote. Mieto suihkuöljy pesee ihon tehokkaasti, mutta jättää jälkeensä iholle ihanan kosteutetun tunnun. Tuote sisältää luonnollisia öljyjä kuten soija- ja auringonkukkaöljyä, jotka suojaavat ja rauhoittavat ihoa sekä jättävät sen pehmeäksi ja kosteutetuksi. Moni arkailee ja ihmettelee öljykoostumusta puhdistusaineessa, mutta tuote tuntuu aivan taivaalliselta iholla pestessä eikä siis jätä ihoa lainkaan öljyiseksitai rasvaiseksi, vaan iholle jää ainoastaan kosteutettu ja pehmeä tuntu. Suihkuöljy sopii kaikille ihotyypeille ja aivan erinomaisesti myös kuivalle ja herkälle iholle. Tässä tuotteessa on mieto tuoksu, mutta sitä on ACOn valikoimassa myös tuoksuttomana versiona. Ja hei, tätä suihkuöljyä on saatavilla myös täyttöpakkauksessa.

ACO BODY LOTION RICH

Tykkään kovasti ACOn kuivalle iholle tarkoitetusta tuotelinjasta, jonka tunnistaa vaaleanpunaisista pakkauksista. Joskus kuivan ihon vartalotuotteet ovat todella rasvaisia tai imeytyvät kamalan hitaasti, mutta tehokkaasti kosteuttavaa sheavoita sisältävä ACO Body Lotion Rich ei tahraa, vaan imeytyy nopeasti ja hoitaa ihoa jättäen sen pehmeäksi ja kosteutetun tuntuiseksi. Plussaa myös siitä, että tuote on todella riittoisa ja hyvin pienikin määrä riittää!

ACO INTENSIVE FOOT CREAM

Olen välillä todella huono muistamaan rasvata jalkojani, jotka etenkin näin talviaikaan kuivuvat kovasti ja kaipaavat erityistä huolenpitoa. Omat kantapääni kuivuvat pahimmillaan talvisin niin, että iho saattaa jopa halkeilla – koin tämän ensimmäistä kertaa tänä talvena ja voin kertoa, että oli sen verran kivuliasta, että sittemmin olen aktivoitunut pitämään jaloistani parempaa huolta. Hajusteeton ja herkälle iholle soveltuva ACO Intensive Foot Cream hellii kuivia jalkoja kosteuttamalla tehokkaasti ja pehmentämällä kovettunuttakin ihoa – ja imeytyy nopeasti tahraamatta. Lisäksi voide vahvistaa ihon omaa suojatoimintoa ja auttaa ehkäisemään erittäin kuivan ihon muodostumista ja näin ollen se sopii käytettäväksi myös ennaltaehkäisevänä hoitona, jos jaloilla on tapana talviseen aikaan kuivua tai kärsiä kovettumista. Ihana tuote ja plussaa myös tälle tuotteelle riittoisasta koostumuksesta.

Kilpailu

Halusimme ACOn kanssa ilahduttaa teitä pienellä yllätyksellä ja saan lahjoittaa yhdelle onnekkaalle seuraajalle ihanan hemmottelupaketin, joka koostuu näistä omista lempparituotteistani! Jos siis mielit voittaa tällaisen paketin itsellesi, osallistu kisaan kommentoimalla tähän postaukseen. Kerro, millaisia ihonhoitohaasteita sinulla on ja onko ACO jo entuudestaan sinulle tuttu? Kisa on voimassa 2.1.2020 asti ja muista jättää kommenttisi yhteyteen myös toimiva sähköpostiosoite.

PS. Jos haluat tuplata voittomahdollisuutesi, käy osallistumassa kisaan myös Instagram-tilini puolella, missä jaetaan toinen samanlainen hemmottelusetti.

Photos. Jenni Rotonen & Anna Stolzmann

Related posts

13/12/19

5 suosikkia: täsmätuotteet tyypilliselle suomalaishiukselle (+ kilpailu)

177 30

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: FOUR REASONS

Ai että, kun olisikin unelmien tukka! Minulla on elämässä ollut onnea todella monessa asiassa, mutta hiusgeenien suhteen meikäläistä on siunattu sellaisella tyypillisellä hennolla, liukkaalla ja helposti takkuuntuvalla hiustyypillä, joka ei ihan mene tuohon unelmahiusten määritelmään. Olen muutaman kerran blogiurani varrella maininnut, että ilman sopivia muotoilutuotteita hiukseni olisivat sellainen päätä myöten valuva luiru, joka rasvoittuu noin päivässä. Mutta onneksi on olemassa niitä hoito- ja muotoilutuotteita kaikkea tätä helpottamaan!

Tiedän, etten ole yksin tukkapulmineni, joten ajattelin jakaa muutaman kallisarvoisen tuotevinkin muille hiustensa kanssa kamppaileville. Olen nyt tehnyt yhteistyötä kotimaisen kampaamotuotebrändin Four Reasonsin kanssa vajaat pari vuotta ja ehtinyt tänä aikana testailla varsin montaa sarjan tuotetta, joten sieltä joukosta on luonnollisesti löytynyt muutama sellainen lemppari, jotka ovat jääneet säännölliseen arkikäyttöön. Niinpä vinkkaan nyt viidestä suosikkituotteestani, joilla voitte helliä joko omia hiuksianne tai paketoida loistavana viime hetken hyötylahjana pukinkonttiin. Tässä tulee siis 5 omaa suosikkiani, jotka ovat käytössä liki päivittäin tai viikoittain ja tekevät hiuspäivistäni vähän parempia.

Four Reasons ARGAN BEAUTY SERUM

Argan Beauty Serum on ollut alusta asti yksi Four Reasons -suosikeistani. Arganöljyä sisältävä hiusseerumi on vähän kuin hiusöljy mutta kevyempi ja kiitos koostumuksensa, se ei latista hentoakaan hiusta. Tuote hoitaa, vahvistaa ja kosteuttaa hiuksia sekä antaa niille kiiltoa ja pehmeyttä. Se on myös loistava apu takkutukan silottamiseen pesun jälkeen! Omat hiukseni takkuuntuvat helposti pestessä, mutta kun levitän tätä vähän latvoihin, niin takut siliävät helposti. Seerumia voi käyttää myös kuiviin hiuksiin: pieni tippa seerumia silottaa kauniisti pörröisiä latvoja. Plussaa annan tälle tuotteelle myös ekstra-ihanasta (miedosta) tuoksusta!

Four Reasons VOLUME MOUSSE

Toinen alusta asti suosikkituotteeksi kiilannut puteli on aika perinteinen muotovaahto Volume Mousse. Tällaisella hiustyypillä on olennaista tuutata hiuksiin jotakin muotoilutuotetta jo niiden ollessa märät ja muotovaahto on sellainen perinteikäs ja toimiva tuote tähän tarkoitukseen ja yhä edelleen oma suosikkini. Osa muotovaahdoista on aika tymäkkää tavaraa, mutta Volume Moussen kevyt koostumus sopii hyvin myös tällaiselle hennolle hiustyypille. Se antaa hiuksiin runsautta, kuohkeutta sekä joustavaa tukea ja pitoa. Hiukset jäävät kauniin ilmaviksi, kun ne kuivattaa pää alaspäin föönaten, mutta muotovaahto antaa myös loistavan pohjan esimerkiksi tälle lainekampaukselle. Jos siis mietit vielä täydellisen helppoa kampausideaa pikkujouluihin, joulunpyhille tai uuden vuoden rientoihin, niin kurkkaa linkin takaa helpot ja nopeat ohjeet. Tätä muotovaahtoa saa muuten myös pienessä matkakoossa, mikä on näppärä napata mukaan reissuille, joille mukaan voi ottaa vain käsimatkatavarat tai muuten haluaa matkustaa kevyesti.

Four Reasons CRISTAL STYLING MIST

Käytän vähän vaihdellen muotovaahtoa ja Cristal Styling Mist -suihketta märkiin hiuksiin antamaan tukea, volyymia ja ilmavuutta – ja joskus käytän näitä molempia yhdessä. Suihke toimii vähän samaan tapaan kuin suolasuihke, mutta jättää hiukset vähän pehmeämmiksi ja kiiltävämmiksi. Tuote toimii loistavasti minkä tahansa hiustyylin ja kampauksen pohjaksi esimerkiksi lämpörullien tai muotoilurautojen kanssa ja antaa pitkäkestoisen kampaustuloksen. Toisaalta sen avulla voi loihtia myös kauniin föönikampauksen ilman sen kummempaa kikkailua. Cristal Styling Mistiä siis suihkutellaan märkiin hiuksiin ja sitten föönataan – pää alaspäin kuivaamalla saa parhaan kuohkeuden.

Four Reasons Professional WORKING SPRAY

Olen itse hiusten muotoilussa aika perinteisten tuotteiden ystävä ja tykkään aina viimeistellä hiustyylini hiuslakalla. Olen kokeillut useampaa Four Reasonsin hiuskiinnettä, mutta ammattilaislinjaan kuuluva Working Spray on noussut omaksi lempparikseni. Hienojakoinen ja nopeasti kuivuva koostumus antaa hiuksille ryhtiä ja tuntuu luonnolliselta eikä jätä hiusten pintaa kovan tai koppuraisen tuntuiseksi ja harjautuu hiuksista helposti pois tarvittaessa. Viimeistelen tällä tuotteella hiustyylini joka päivä, mutta joustavalla pidolla varustettu tuote sopii hyvin myös rentojen kampausten viimeistelyyn, kun hiusten haluaa edelleen liikkuvan ja näyttävän luonnollisilta.

Four Reasons Professional NO YELLOW SHAMPOO

Vaaleahiuksiset tietävät, kuinka vesijohtovesi kellastuttaa hiuksia, mutta onneksi pulmaan on ratkaisu: No Yellow Shampoo. Tämä hiuksia hellivä tuote sopii siis erityisen hyvin vaalennetuille ja raidoitetuille sekä harmaille ja luonnostaan vaaleille hiuksille. Ensikertalaisen ei kannata säikähtää shampoon hurjaa väriä, sillä violetit sävypigmentit auttavat neutralisoimaan hiuksista kellertäviä vivahteita. Violettia shampoota ei kannata käyttää joka pesussa, mutta kerran viikossa tai muutaman kerran kuussa se raikastaa kummasti vaaleiden hiusten ilmettä ja sävyä. Kun olen pessyt hiukseni tällä shampoolla, minulta usein kysytään, olenko käynyt kampaajalla. Se kertoo paljon siitä, mikä vaikutus sillä on hiusten sävyyn!

Tässä yhteydessä on kyllä huikattava myös Four Reasonsin uudesta Nature -sarjasta, jonka kaikki shampoot, hoitoaineet ja muotoilutuotteet ovat vegaanista luonnonkosmetiikkaa. Tykkään kovasti myös niistä!

Four Reasonsin tuotteet ovat siis suomalaisia ja suurin osa niistä myös valmistetaan täällä Suomessa. Hintahaarukka näissä tuotteissa on ammattilaissarjaksi varsin edullinen: kaikkien jutussa mainittujen tuotteiden hinnat liikkuvat 10-20 euron haarukassa. Tuotteita voi ostaa Four Reasons -kampaamoista sekä hyvin varusteltujen tavaratalojen kampaamotuoteosastoilta.

KILPAILU

Mutta näin joulun kunniaksi Four Reasonsilta haluttiin ilahduttaa Pupulandian lukijoita ja saan siis jakaa yhdelle onnekkaalle muhkean tuotepakkauksen, joka sisältää nämä kaikki suosikkituotteeni! :) Osallistu kisaan jakamalla oma hiuspulmasi, mihin kaipaisit ratkaisua! Voit myös kertoa, jos erityisesti kaipaat blogijuttua jostakin tietystä hiuksiin liittyvästä teemasta. Jätä kommenttisi 17.12.2019 mennessä ja muista jättää kommenttisi yhteydessä toimiva sähköpostiosoite.

Photos: Jenni Rotonen & Meri Milash

Related posts

5/12/19

Ylistyslaulu hyvälle kameralle

27

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: OLYMPUS

Muistan lapsuudestani ja nuoruudestani, että kun ihmisiltä kysyttiin, mitä he haluaisivat pelastaa palavasta talosta, useimpien vastauksissa toistui sama juttu: vanhat valokuva-albumit. Tänä päivänä valokuvat ovat enää harvoin kansien välissä paperisina albumeissa, mutta kuvien merkitys on yhä sama – valokuvissa konkretisoituvat muistot ja elämämme tärkeät hetket.

Minulle valokuvaaminen on rakas harrastus ja olen työlleni kiitollinen siitä, että sen ansiosta on tullut harjoiteltua kuvaamisen perustaitoja jo yli vuosikymmenen ajan. Ja siitä ajasta Olympus PEN -kamera on kulkenut matkassa jo reilut 8 vuotta – kirjaimellisesti. Olen usein sanonut, että paras kamera on se, joka on mukana. Painavaa järjestelmäkameraa voi tuntua epäkäytännölliseltä raahata mukana, mutta kaunis, kevyt, kompakti ja helppokäyttöinen PEN sujahtaa pieneenkin käsilaukkuun. Ihan hyviä valokuvia voi nykyään napata kännykälläkin, mutta hieman haastavammissa kuvausolosuhteissa huomaa nopeasti kunnon kameran edut kännykkäräpsyjen rinnalla. Ja toisaalta, jos ikuistan jonkun minulle oikeasti tärkeän hetken, haluan siitä minulle jäävien kuvamuistojen olevan oikeasti laadukkaita ja teknisesti onnistuneita. Käytän siis kameraa ja kännykkää kuvaustarkoitukseen ihan erilaisissa hetkissä. Kännykällä tallennan story-videoita ja sekalaisia höpötyksiä, mutta kun haluan muiston, joka jää elämään, käytän kameraa.

Kun mietin omaa historiaani valokuvauksen parissa, on mahdotonta olla mainitsematta Olympusta. Pikkuinen PEN-kamera vaihdettavine linsseineen mullisti oman valokuvaamiseni vuonna 2011. Kameran vaikutus näkyi välittömästi blogin visuaalisen ilmeen lisäksi myös kommenttiboksissa, joka täyttyi nopeasti kysymyksistä: “Millä kameralla otat kuvasi?” Olympusta on ollut ilo suositella, sillä se tuntuu sopivan matalan kynnyksen kameralta sellaisellekin, joka lähtökohtaisesti ei (vielä) ymmärrä kuvaamisesta yhtään mitään. PEN-kameran helppokäyttöisyys ei ole vain sanahelinää: kamera on aikoinaan saanut nimensä nimenomaan siitä, että siitä haluttiin luoda niin yksinkertainen, että sitä olisi yhtä helppo käyttää kuin kynää.

Tänä vuonna Olympuksella juhlitaan montaa eri merkkihetkeä, sillä yritys täyttää tänä vuonna 100 vuotta, ensimmäisen PEN-kameran julkistuksesta tulee kuluneeksi 60 vuotta ja digitaalinen PEN-kamera lanseerattiin tasan 10 vuotta sitten. Ja nyt pari viikkoa sitten näki päivänvalon PEN-perheen uusin tulokas E-PL10. On hauskaa ajatella, että oma taipaleeni Olympuksen kanssa on lähtenyt liikkeelle E-PL2:sta. Aika pitkälle on siis tultu – sekä valokuvaustaitojen että kameran ominaisuuksien tiimoilta. Vielä hauskempaa on muuten se, että isäni on nuoruudessaan ennen digiaikaa kuvannut myös Olympus PEN -kameralla. Vertailimme yhtenä päivänä isän vintage-kameraa ja omaa digijärkkäriäni keskenään ja paljon löytyi yhä yhtäläisyyksiä.

Näin juhlavuoden kunniaksi on ollut kiinnostavaa sukeltaa hieman myös japanilaisen Olympuksen historiaan yrityksenä. Tiesittekö, että kameroistaan tunnettu brändi aloitti alun alkaen toimintansa mikroskooppien optiikasta? Ja mikä kiinnostavinta, esimerkiksi Suomessa Olympuksen liiketoimminnasta peräti noin 90% tulee yhä edelleen nimenomaan lääketieteen parista, sillä Olympus valmistaa erilaisia lääketieteessä käytettäviä kameroita ja optisia välineitä. Jos sinulle on esimerkiksi joskus tehty jokin tähystystä vaativa toimenpide, on hyvin mahdollista, että siinä on käytetty nimenomaan Olympuksen kameratekniikkaa ja optiikkaa.

Toinen todella kiinnostava yksityiskohta Olympuksen historiasta on se, kuinka PEN-kamera todella mullisti valokuvaamisen ihan tavallisten ihmisten parissa. Helppokäyttöinen ja hinnaltaan verrattain edullinen PEN mahdollisti yhtäkkiä valokuvaamisen ihan kaikille – sitä ennen kamerat olivat todella kalliita ja kuvaaminen oli lähinnä pienen valokuvausta opiskelleen joukon etuoikeus. Myös feministisestä näkökulmasta tarkasteltuna PEN-kameralla on ollut käänteentekevä vaikutus, sillä tilastojen mukaan kompakti, edullinen ja helppokäyttöinen kamera nosti julkistuksensa jälkeen 1950-1960-lukujen taitteessa naisten osuuden valokuvauksen harrastajissa 2 prosentista 33 prosenttiin.

Uudessa Olympus PEN E-PL10-kamerassa mainitsemisen arvoisia ominaisuuksia ovat pienen ja kevyen koon, vaihdettavien objektiivien, tarkan kuvanlaadun, HD-videokuvan ja helppokäyttöisyyden lisäksi myös rungossa mukana kulkeva pop up -salama, joka pomppaa tarpeen vaatiessa esiin ja jonka suuntaa voi myös säätää. Itse arvostan myös suunnattomasti helppoa kuvansiirtoa laitteesta toiseen. OI.share-kännykkäsovelluksen kautta kuvat siirtyvät puhelimeen langattomasti bluetooth-yhteyden avulla ilman, että kameraa tarvitsee edes ottaa laukusta esille tai erikseen kytkeä päälle. Ja tietenkin PENille pitää aina antaa kiitosta myös kauniista ulkonäöstä – onhan sitä ilo kantaa olalla kaunista kameraa. Uutuuskamerasta on tarjolla musta, valkoinen ja beige väri. Mikä näistä kolmesta on teidän suosikkinne?

Olen aiemmissakin kamerapostauksissani puhunut sopivan objektiivin valinnasta, mutta tiivistääkseni asian pariin vinkkiin, ne tulevat tässä. Kameran mukana tuleva kittilinssi on ihan kelpo linssi aloittelijalle, mutta suosittelen hankimaan sen rinnalle muutaman vaihdettavan objektiivin, joissa on enemmän valovoimaa ja joiden avulla esimerkiksi syväterävyysvaikutelmaa voi säätää mielensä mukaan. Omat suosikkiobjektiivini ovat potretti- ja yksityiskohtakuviin erityisen hyvin soveltuva 45mm f1.8 sekä käyttöominaisuuksiltaan hieman monipuolisempi 25mm f1.8 (näpsäkän kokoinen kuluttajille suunnattu edullinen pikkuobjektiivi) tai 25mm f1.2 pro (ammattilaislinssi, joka on kookkaampi ja mainittavasti kalliimpi, mutta sopii myös vaativampaan ammattilaiskäyttöön). Tällä hetkellä käytän itse lähes poikkeuksetta 25mm objektiivia, joka soveltuu melkein mihin tahansa käyttötarkoitukseen.

Olympus haluaa nyt uuden E-PL10-kameran ja juhlavuoden kunniaksi tarjota teille aika mahtavan tarjouksen. Mikäli sinulla ei siis vielä ole hyvää kameraa tai vanha kalusto kaipaa päivitystä, nyt kannattaa olla kuulolla! Nyt nimittäin saa uutuuskamerasta early bird -tarjouksena 50€ hinnasta pois ja kaupan päälle vielä monikäyttöisen ja omiin suosikkeihini kuuluvan 25mm f1.8 -objektiivin täysin veloituksetta (arvo 379€) vuoden loppuun asti. Kokonaishintaa kameralle ja objektiiville tulee siis 699€, mikä on aika huima alennus, sillä normaalihinnalla paketti maksaisi 1128€. Klikkaa itsesi verkkokauppaan tästä!

Hauskana yksityiskohtana on mainittava, että näistä valokuvaaja Lauri Laukkasen ottamista studiokuvista kaikki on otettu Olympuksella, mutta yksi look on kuvattu juuri tuolla tarjouksessa olevalla 25mm f1.8 -objektiivilla, joka on pienestä koostaan huolimatta ihan huipputasoa hinta-laatu-suhteeltaan. Pystyttekö arvamaan mikä noista? Ellen itse tietäisi, en osaisi kyllä nähdä eroa. Olympus PEN E-PL10 -kameralla ja 25mm f1.8 -objektiivilla on otettu nuo kuvat, joissa kädessäni on valkoinen kamera.

Suurkiitos Olympukselle mahtavasta, jo 8 vuotta jatkuneesta yhteistyöstä sekä Lauri Laukkaselle upeista kuvista ja meikkaaja Marina Laveniukselle kauniista lookista. Halusin kokeilla vaihtelun nimissä kerrankin jotain vähän erilaista – ja sellaista sain! :)

Photos: Lauri Laukkanen

MUAH: Marina Lavenius

Style: Jenni Rotonen

Related posts