21/10/13

Vastuullisesta kuluttamisesta, osa 1

40 22 P8072898.JPG

Minulla on muhinut ajatuksissa pitkän aikaa eräs postaus ja nyt sain sysäyksen ryhtyä tuumasta toimeen, kun A-Studio Stream ryhtyi viime viikolla Twitterin puolella kyselemään minulta eettisistä arvoista vaateostoksilla. Kävin hiljattain kuuntelemassa Vastuullisen kuluttamisen seminaaria, joka tarjosi todella mielenkiintoisia näkökulmia ekologisuuteen ja eettisyyteen liittyen ja ajattelin nyt jakaa sekä näiden YLEn julkaisemien artikkelien nostattamia ajatuksia sekä joitakin tuolla seminaarissa esille nostettuja kiinnostavia näkemyksiä myös teidän kanssanne. YLEn nettisivuilla on tosiaan viime viikolla käsitelty aihetta ahkerasti ja yksi erittäin mielenkiintoista näkökulmaa tarjonnut juttu oli vaateteollisuuden epäkohtiin pureutuvan “Tappajafarkut”-kirjan juuri julkaisseen tutkija Outi Moilalan haastattelu Ylex-kanavalla, jonka voi kuunnella nauhoituksena myös netistä. Suosittelen todella lämpimästi kuuntelemaan!

P8072899.JPG

Olen joskus kirjoittanut aiheesta ennenkin ja minua on aavistuksen verran esimerkiksi juuri blogeissa käydyssä keskustelussa häirinnyt se, että vastuu tunnutaan näiden teemojen osalta sysäävän hyvin usein lähes yksinomaan kuluttajan harteille. Ikään kuin olisi yksittäisen kuluttajan tehtävä (ja mahdollisuus) saada muutettua tuotantomaiden heikkoja työoloja, yhteiskunnallisia rakenteita ja suuryritysten toimintatapoja. Kuluttajat voivat toki valinnoillaan vaikuttaa esimerkiksi vaatteiden myyntimääriin ja sitä kautta tuotantomääriin, mutta eikö muutoksen pitäisi ensisijaisesti lähteä vähän vaikutusvaltaisemmalta taholta kuin tavallisesta yksittäisestä ihmisestä? Ainakin se voisi olla tehokkaampaa ja saada hitusen enemmän ja vauhdikkaammin aikaan.

YLEn viime viikolla aiheesta tekemissä artikkeleissa ja haastatteluissa tuodaan keskusteluun kiinnostavaa uutta näkökulmaa, koska kerrankin todetaan ääneen se tosiasia, että yksittäisen kuluttajan mahdollisuudet vaikuttaa tässä asiassa ovat loppujen lopuksi melko pienet – ainakin verrattuna siihen, miten paljon enemmän voitaisiin saada aikaan, jos taisteluun saataisiin mukaan poliitikot, lainsäädännölliset keinot sekä konkreettiset sanktiot sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Tutkija Outi Moilalan näkemys asiasta on, että vastuu muutoksen aikaansaamisesta on ensisijaisesti poliitikoilla ja sen jälkeen yrityksillä itsellään. Politiikan keinoin voitaisiin tilanteeseen vaikuttaa kaikkein parhaiten paikallisesti itse tuotantomaassa, mutta myös Euroopassa epäkohtaa olisi mahdollista korjata vaikuttamalla lainsäädännön keinoin täällä Euroopassa toimivien yritysten toimintaan, jos esimerkiksi vastuuttomat ratkaisut tuotannossa yksinkertaisesti kiellettäisiin. Haasteena tässä tosin on juuri se, että yritysten on niin vaikea valvoa tuotanto-olosuhteita halvemman tuotannon maissa täältä käsin – etenkin, kun tehtaissa usein tehdään kaikkensa tilanteen kaunistelemiseksi ja alihankkijoiden alihankkijoihin on lähes mahdotonta päästä käsiksi. 

P8072905.JPG

Oikeastaan tuntuu aika uskomattomalta, että vaateteollisuuden ongelmat ovat tiedossa ympäri maailman, mutta jotenkin kummasti asialle ei tunnuta voivan tehdä mitään. Yksi merkittävä ongelma tosiaan on, että tehtaiden valvominen kohdemaissa on todella vaikeaa, eivätkä yritykset aina kykene selvittämään tuotanto-olosuhteiden todellisuutta edes itse. Miten siihen siis kykenisi yksittäinen kuluttaja? Tehtailla kaunistellaan totuutta tuotanto-oloista, minkä ehditään ja osa yrityksistä saattaa olla aidostikin siinä uskossa, että työntekijöiden olosuhteet ovat kunnossa, vaikka todellisuus olisi jotakin ihan muuta. Toisaalta eettisten ja ekologisten arvojen noustessa trendiksi myös ns. viherpesu on yleistynyt jatkuvasti. Suuret brändit tuovat PR-mielessä esille niitä tekoja, joilla ne pyrkivät toimimaan paremman tuotannon puolesta, mutta nuo aktiivisesti mainostetut hyvät teot saattavat loppujen lopuksi olla vain pikkiriikkinen ja kokonaisuuden kannalta melko merkityksetön osa tuotantoketjun toimintaa. Samanaikaisesti kuluttajalle kuitenkin luodaan mielikuvaa, että hän tekee eettisesti ja ekologisesti kestäviä valintoja. 

Onko kuluttajalla oikeasti todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa tehtaiden työoloihin? Toisin kuin monesti olen kuullut kehotettavan, tutkija Outi Moilala ei suosittele erilaisia ostoboikotteja. Syynä tähän ovat tuotantomaiden työntekijöiden omat toiveet siitä, että tilanteeseen ei puututtaisi boikottien keinoin, sillä työpaikan saaminen tällaisessa maassa on usein vaikeaa ja huonotkin työolot ovat heidän näkökulmastaan parempi tilanne kuin ei työtä ollenkaan. Vaatetehtaat työllistävät näissä maissa valtavasti ihmisiä ja kaikessa ristiriitaisuudessaan ne ovat silti omalta osaltaan helpottaneet esimerkiksi naisten asemaa, vaikka niiden pyörittämisessä onkin vakavia ongelmia ja epäkohtia. On syytä muistaa, että vaateteollisuuden ongelmia on mahdotonta tarkastella täysin mustavalkoisesti, koska taustalla on usein niin vakavia yhteiskunnallisia epäkohtia tuotantomaassa. Toisinaan saattaa vaikuttaa siltä, että ratkaisu näin länsimaasta tarkasteltuna olisi helppo, mutta tehtaan sulkiessa ovensa voi entisen työntekijän tilanne olla vielä paljon surkeampi. Se ei tietenkään tarkoita, että tehtaiden tulisi jatkaa toimintaansa nykyisellä tavalla, mutta tilanne ei todellakaan ole ihan niin yksinkertainen. Ainoa asia, mitä Moilala kehottaa yksiselitteisesti boikotoimaan, ovat kulutetut farkut, joiden tekemisessä käytetty hiekkapuhalluskäsittely aiheuttaa kuolemaan johtavia terveysongelmia kehitysmaissa – tästä tulee myös Moilalan kirjan nimi “Tappajafarkut”. Kaikkia kulutettuja farkkuja ei ole tehty hiekkapuhaltamalla, mutta koska päällepäin housuista on oikeastaan mahdotonta sanoa, mitä menetelmää niiden valmistuksessa on käytetty, on turvallisinta jättää kaikki kulutuskäsittelyin koristellut farkut ostamatta. 

P8072897.JPG

Osallistuin hiljattain myös Vastuullisen kuluttamisen seminaariin, jossa nousi myös esille kiinnostavia pointteja eettisiin ja erityisesti ekologisiin kysymyksiin liittyen. Oli aika pysäyttävä hetki, kun trendianalyytikko ja toimittaja Susanna Björklund kertoi, että esimerkiksi tältä vuodelta uusiutuvat luonnonvarat käytettiin loppuun jo 20.8.2013. Loppuvuodesta jäljellä olevat reilut 4 kuukautta mennään siis miinuksella. Toisaalta Björklund lohdutti karun faktan jälkeen tiedolla, että asiat tehdään silti nyt paljon paremmin kuin ennen – sentään nyt näistä asioista puhutaan, niistä ollaan tietoisia, niitä tutkitaan ja niihin pyritään jollain tavalla vaikuttamaan. Yksi merkittävimmistä asioista on tietysti yksinkertaisuudessaan omien kulutustottumusten kriittinen tarkastelu ja kuluttamisen vähentäminen. Kaikkea ei tarvitse ostaa tai omistaa ja tässä asiassa jokainen voi jollain tapaa vaikuttaa. 

Edellä mainittujen faktojen valossa tilanne saattaa vaikuttaa monen silmissä varsin lohduttomalta ja mahdottomalta, mutta on olemassa myös keinoja, joilla pienikin kuluttaja voi tehdä ekologisempia ja eettisempiä valintoja. :) Vaikka tutkija Outi Moilala ei suosittelekaan ostoboikotteja, omilla valinnoilla on silti mahdollista vaikuttaa siten, että tukee niitä brändejä, joiden tuotanto-olosuhteet ovat tiedossa ja sitä kautta todennäköisemmin valvottavissa. Kotimaiset brändit, joiden tuotanto tapahtuu joko Suomessa tai lähituotantona esimerkiksi Virossa, ovat yleensä turvallisia vaihtoehtoja. Ylipäänsä Eurooppa valmistuspaikkana on useimmiten parempi vaihtoehto, vaikka ongelmia voi ilman muuta olla myös eurooppalaisilla tehtailla. Moilala ei kannustakaan arvottamaan tehtaita sijaintinsa mukaan, mutta lähituotantoa tukemalla vo yleensä olla melko varma siitä, että työntekijöiden olot ovat kunnossa. Ylipäänsä läpinäkyvyys tuotantoketjussa on aina positiivinen asia. Yksi edelläkävijä läpinäkyvyyden osalta on ollut vastuullisen kuluttamisen seminaarissa esille nostettu luksusmerkki Bruno Pieters, joka avasi ensimmäisenä maailmassa nettisivuillaan yleisölle mahdollisuuden seurata vaatteen tuotantoketjua valmistusvaiheesta kaupan hyllylle ja toi avoimesti esille sitä, miten yksittäisen tuotteen hinta muodostuu. Suosittelen käymään tutkimusmatkalla Bruno Pietersin nettisivuilla – ne ovat oikeasti aika mielenkiintoista tietoa täynnä! :)

P8072980.JPG

Yksi sekä tutkija Outi Moilalan että trendianalyytikko Susanna Björklundin molempien puheissa esille noussut tärkeä asia on se, että voidakseen olla aito vaihtoehto eettisen vaatteen on oltava myös tyylillisesti oikeanlainen. Björklund totesi osuvasti, ettei meistä kukaan ostaisi omasta mielestämme rumaa vaatetta, vaikka se olisi kuinka eettinen. Jos eettisestä ja ekologisesta muodista halutaan mainstreamia, sen on tarjottava myös tyylillisesti kiinnostavia vaihtoehtoja nykyiselle mainstream-muodille. Valikoima on toistaiseksi melko suppeaa, joten moni ei koe löytävänsä näistä vaihtoehdoista mieleistään vaatetta. Muita kompastuskiviä ovat tiedon puute ja korkeat hinnat. Monilla ei vain ole rahaa tai halua maksaa vaatteesta moninkertaista hintaa, mutta kuluttajien oma kriittisyys voi silti viedä asioita parempaan suuntaan. Kun aihetta nostetaan tapetille tarpeeksi paljon, se tulee todennäköisesti pakottamaan brändejä muuttamaan toimintatapojaan. Toki edelleen toivoisin, että asiaan puututtaisiin myös sääntöjä ja lakia tiukentamalla siltä osin kuin se on mahdollista. Positiivista Susanna Björklundin mukaan on kuitenkin se, että itse asiassa esimerkiksi Suomessa on jo nyt paljon varsin vastuullisia brändejä, mutta moni yritys ei vain osaa tuoda sitä viestinnässään esille. On sääli, että moni perinteikäs tai pieni suomalaisyritys ei hoksaa nostaa näitä asioita esiin markkinoinnissaan, jolloin ne eivät erotu ei-vastuullisista brändeistä mitenkään. Kuluttaja ei vastaavasti osaa hyödyntää tätä tietoa valintoja tehdessään, jos sitä ei vain ole saatavilla. Joskus se menee siis myös näin päin.

Kuten sanottua, tilanne saattaa vaikuttaa lohduttomalta, mutta älkäämme vaipuko masennukseen! :) Jotta juttu ei paisu taas kilometrin mittaiseksi, päätin jakaa tämän kahteen osaan ja seuraavassa osassa sitten vähän positiivisempaa näkökulmaa ja lisää ajatuksia siitä, millaisin keinoin tuotantoa ja kuluttamista on mahdollista viedä vastuullisempaan suuntaan. Lisäksi luvassa on Susanna Björklundin tulevaisuuden visioita siitä, millaisia työkaluja vastuullisen kuluttamisen avuksi mahdollisesti (ja toivottavasti) tulevaisuuden maailmassa on saatavilla. :)

P8073003.JPG

Photos: Jenni Rotonen / Pupulandia

Related posts

18/10/13

Sadepäivän punaiset piristykset

13 13 PA165990.JPG

Heräsin tänä aamuna sateen ropinaan ikkunalautaa vasten, tai oikeammin vettä tuli sellaisella voimalla, että ikkunan takana vain kohisi. Vaikka sadesäässäkin on omanlaistaan romantiikkaa, siihen harmaaseen ja vetiseen näkyyn herääminen harvoin on lemppariasioitani. Helsingissä tulee siis vettä taivaan täydeltä, mutta päätin, etten anna tympeän sään lannistaa. Sen sijaan kokosin tähän pari piristävää juttua, jotka olen viime päivinä ikuistanut kuviin. :) Ja haastan teidät keksimään kommenttiboksiin jonkun kivan jutun tästä viikosta (tai useammankin)! Bring it on!

Omalle listalleni tällä viikolla ovat päässeet esimerkiksi nämä jutut (joista yllättävän moneen liittyy punainen väri):

  • Marianne-karkin väriset neilikat
  • suloinen Frankie Magazine, joka tupsahti eilen postiluukusta
  • maailman paras tomaattikeitto, jonka hotkaisin lounaalla eilen parempiin suihin kahvila Fleuristessa
  • sympaattinen sydän-graffiti, jonka bongasin harmaana päivänä talon seinästä
  • tietysti se ihana tarjoilija ja porkkanaleivos Kiasman kahvilassa
  • ystävä, joka tulee väkisin kylään, kun kuulee puhelimessa äänestäni, että minulla on vähän surkea päivä <3
  • kirkkaanpunainen huulipuna – se piristää ensin naaman ja sitten mielen, kun katsoo peiliin
PA165996.JPGPA165992.JPG PA176012.JPG PA176017.JPGPA155980.JPG

Photos: Jenni Rotonen / Pupulandia

Related posts

17/10/13

Pikkuputiikkien puolesta

32 10 P8072896.JPG

Sami Sykkö kirjoitti hiljattain NYT-liitteen sivuille varsin kiinnostavan artikkelin siitä, kuinka Suomen kaupungeissa keskustat uhkaavat autioitua, kun pienet putiikit lopettavat toimintansa yksi toisensa jälkeen. Syynä tähän on Sykön näkemyksen mukaan shoppailun siirtyminen niin voimakkaasti verkkoon, että pienille putiikeille ei enää riitä asiakkaita. Tilanteeseen voivat osaltaan vaikuttaa sekä asiakkaat että kauppiaat, mutta varmasti kukaan meistä ei toivoisi tuollaisen skenaarion toteutuvan. Suosittelen, että lukaisette Sami Sykön kirjoituksen, siinä on paljon mielenkiintoisia ajatuksia, hyviä pointteja ja ihan konkreettisia ratkaisuehdotuksiakin tällaisen kehityksen pysäyttämiseksi. 

Olen itse monesti miettinyt, miten sääli on nähdä kivojen pikkuputiikkien avaavan ovensa ja sitten sulkevan ne lopullisesti usein ihan liian pian. Voi toki olla, että joissakin tapauksissa kysyntä ja tarjonta eivät vain kohtaa tai liikkeen konseptissa jokin mättää, mutta aika usein uskon kysymyksessä olevan vain sen, että asiakas ja liike eivät yksinkertaisesti löydä toisiaan. Pienillä putiikeilla ei ole suuria markkinointibudjetteja ja liikkeet jäävät helposti huomaamatta potentiaalisiltakin asiakkailta. Ja niinpä olen miettinyt, että voisin aina kivoihin pikkuliikkeisiin törmätessäni tehdä tänne blogin puolelle jotain juttua. :) Veikkaan nimittäin, että sellaiset putiikit, joista itse innostun, voisivat olla teidänkin mieleenne. Olen tällaisia juttuja tehnyt joskus ennenkin, mutta voisin taas aktivoitua siinä asiassa. Olen itse asiassa hiljattain bongannutkin pari uutta houkuttelevan oloista liikettä. Mitäs tuumaatte, olisiko tällaiselle teillä kiinnostusta? :)

Related posts

17/10/13

Lounaspettymyksen pelastus

15 12 PA166008.JPG

Pakko jakaa teille tämä symppis tarina eiliseltä, kun tuli siitä niin hyvä mieli. :) Olin menossa lounastreffeille kaverini kanssa Kiasman kahvilaan ja siinä pöytään istahtaessani hihkaisin innosta, kun huomasin, että lounaslistalla oli kaalikääryleitä metsäsienitäytteellä. Minähän olen siis aivan intohimoinen kaalikääryleiden ystävä. :D Odotin, että tarjoilija tulisi hakemaan tilauksemme ja kun hän vihdoin saapui, hän sanoi tekevänsä ensin yhden asian. Ja mikä se asia oli: hän veti ruksin kaalikääryleiden yli lounaslistalla. “Eiiiiiih, miksi noin teit??!”, kiljaisin ehdittyäni jo riemuita pian lautasellani lepäävistä herkuista. Mutta niin köpelösti oli käynyt, että juuri edellinen asiakas oli tilannut VIIMEISEN annoksen. Lounaslistalla ei ollut mitään muuta, mikä minulle olisi maistunut, joten tilasin sitten vain teetä ja ajattelin hakevani myöhemmin kaupasta jotakin. Pettymys oli varmasti nähtävissä naamastani. :D Kaverini vielä vitsaili tarjoilijalle, että “Jos välität meistä, niin ehkä voisit tekaista vielä yhdet kääryleet lisää!” 

Tee tuli pöytään ja hetken kuluttua seurasi toinen tarjoilija, joka kertoi terveisiä tältä ensimmäiseltä ja asetti pöydälle eteeni porkkanaleivoksen. Että josko se lievittäisi pahaa mieltäni, kun jäin ilman niitä kovasti himoitsemiani kaalikääryleitä. Hei, ei todellakaan olisi tarvinnut, mutta hitsi miten kilttiä ja suloista! Monessa mielessä tympeä viikonalku piinaavine migreeneineen sai kyllä tarjoilijan huomaavaisuudesta ja kiltteydestä täydellisen piristyksen. Kiittelin kyllä tarjoilijan seuraavan kerran nähdessäni vuolaasti, mutta lähetänpä silti vielä terkut Kiasman kahvilaan sille sympaattiselle tarjoilijalle näin bloginkin kautta. Pelastit päiväni! <3

Related posts